Eesti Pank laseb käibele 2012. aasta 1- ja 2-sendised mündid

Eesti Pank täiendab sel aastal käibemüntide varusid 1- ja 2-sendiste müntidega. Uued mündid tulevad käibele alates tänasest pankade ja kaubandusettevõtete vahendusel olenevalt sellest, milline on inimeste ja ettevõtete nõudlus nende järele.

Eesti Pank vermib 1-sendiseid münte 25 miljonit tükki ja 2-sendiseid münte samuti 25 miljonit tükki koguväärtuses 750 000 eurot. See katab lähiaastate nõudluse väikeste nimiväärtusega euromüntide järele Eestis. 

Eesti euromüntide kujundus on samasugune nagu seni ringluses olnud müntidel, vaid mündi vermimise aasta on tähistatud aastaarvuga 2012.

Mündid vermiti Hollandi Kuninglikus Rahapajas, kes võitis euromünte tootvate rahapadade vahelise vähempakkumise.

Ringlemata uusi käibemünte on huvilistel võimalik soetada ka Eesti Panga muuseumi poest ja e-poest alates tänasest, s.o 2. maist. Muuseumi poest saab münte osta muuseumi lahtioleku aegadel.

Teisi käibemünte keskpank käesoleval aastal juurde ei telli.

2012. aastal osaleb Eesti Pank esimest korda ka europangatähtede tootmises. Eesti Pangal on kohustus tagastada eurosüsteemile ehk euroala keskpankadele eurole ülemineku tarvis laenuks saadud pangatähed. Lisaks tuleb euroala riikidel toota sularaha koguses, mille määrab igal aastal Euroopa Keskpanga nõukogu. Eesti Pank hangib europangatähed ühishanke kaudu koostöös kaheksa teise euroala keskpangaga. Hanke raames toodab Eesti Pank 20-euroseid pangatähti, mis lähevad eurosüsteemi ühistesse varudesse.

Müntide aastased emissioonimahud kinnitatakse Euroopa Keskpanga nõukogu otsusega. Vastavalt Euroopa Keskpanga otsusele on Eesti euromüntide 2012. aasta emissioonimaht kuni 12,7 miljonit eurot, 2011. aastal oli see 48,4 miljonit eurot (arvestatud oli Eesti eurole ülemineku vajadustega).

Euroalal ringluses olevate müntide kogused on avaldatud Euroopa Keskpanga veebilehel (inglise keeles)

Euromüntide turvaelementide kohta leiab infot Euroopa Keskpanga veebilehelt, sealt saab lugeda ka europangatähtede turvaelementide kohta.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Eesti Pank
eurosüsteem
avalike suhete allosakond 
tel: 668 0965, 512 6843
e-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee