Eesti pankade rahapesuvastane tegevus peab olema tulemuslikum

Postitatud:

19.03.2020

Finantsinspektsiooni neljapäeval tehtud ettekirjutus näitab, et kuigi Swedbank on rahapesu tõkestamise valdkonda investeerinud, pole ta suutnud rahapesu küllalt hästi tõkestada. Siiski on Eesti pangad viimastel aastatel rahapesu tõkestamise reeglite järgimisel edusamme teinud. Samuti on pankade finantsseis piisavalt hea, et juurutada paremaid ja nutikamaid rahapesu tõkestamise süsteeme.

Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonide avaldatud raportitest nähtub, et rahapesu tõkestamisega seotud probleemid esinevad Swedbankis kogu grupi tasandil, sh Eesti harus. Seetõttu tuleb neid ka lahendada kogu kontserni tasandil.

Swedbank on Eesti finantssüsteemi stabiilsuse seisukohalt süsteemselt oluline pank, mis osutab Eesti majanduse jaoks vajalikke pangandusteenuseid. Swedbankil on piisavalt kapitali, likviidsust ja organisatsioonilist suutlikkust, et pakkuda Eesti inimestele ja ettevõtetele pangandusteenuseid ning täita samal ajal rahapesu tõkestamise nõudeid.

„Pangad on Eesti avatud ja eksportiva majanduse normaalse toimimise jaoks kriitilise tähtsusega. Kuigi karmimad rahapesu takistamise nõuded võivad tekitada pangaklientides pahameelt, tuleb neid reegleid järgida, sest Eesti ei ole koht rahapesuks,“ ütles Eesti Panga asepresident Maive Rute.

Viimastel aastatel on pangad sulgenud suurema riskiga klientide arvelduskontosid ning muutunud valivamaks uute kliendisuhete algatamisel. See peegeldab muutust kõigi pankade, teiste seas ka Swedbanki käitumises. Pangad on võtnud kasutusele rangemaid rahapesu tõkestamise meetmeid ning selle taga on ka Finantsinspektsiooni järjekindel ja aktiivne töö.

Rute lisas, et Eesti pangad peavad oma usaldusväärsuse hoidmiseks saavutama paremini sihitud ja nutikama rahapesuvastase tegevuse. Selleks tuleb tagada pangatöötajate laialdane väljaõpe ja kasutusele võtta uusi tehnoloogilisi lahendusi. „Pankade töödeldava info hulk kasvab järjest ja ilma nutikate infosüsteemideta ei saa rahapesuriske reaalajas ja tulemuslikult hallata. Probleemide lahendamisel on heaks algatuseks see, et pangad ja ettevõtete liidud otsivad üheskoos lahendusi, mis võimaldaksid rahapesu riske paremini maandada ilma ausat ettevõtlust kahjustamata,“ märkis keskpanga asepresident Maive Rute.

Pressiteade vene keeles: Противодействие эстонских банков отмыванию денег должно приносить больше результатов


Lisateave:
Viljar Rääsk
Eesti Pank
6680 745, 5275 055
[email protected]
Meediapäringud: [email protected]