Eesti väliskaubanduse hoogne kasv jätkus ka 2017. aastal

Postitatud:

28.09.2018

  • Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk saavutas 2017. aastal uue rekordi
  • Suurenesid nii kaupade ja teenuste eksport kui ka import, ennaktempos aga teenuste eksport
  • Eesti on ELi uuematest liikmesriikidest üks enim välismaiseid otseinvesteeringuid saanud riike

Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk tegi 2017. aastal taasiseseisvumisaja uue rekordi ja oli 751 mln eurot (3,2% SKPst). Kaupade ja teenuste eksport ja import kasvasid veelgi kiiremini kui aasta varem. Kaupade impordi maht oli võrreldes ekspordiga suurem, mistõttu kaupade konto puudujääk veidi kasvas ja oli 0,8 mld eurot. Teenuste ekspordi jõuline kasv kergitas teenuste konto ülejäägi 1,9 mld euroni.

Juba üheksandat aastat järjest oli Eesti ka 2017. aastal muu maailma suhtes netolaenuandja: kapitali väljavool ületas sisevoolu ligi 1 mld euroga. Kapital liikus välja valdavalt portfelliinvesteeringute kaudu: Euroopa keskpankade varaostukava raames jätkas Eesti Pank investeerimist võlaväärtpaberitesse ning väljavoolu toetasid ka pensionifondide investeeringud omandi- ja võlaväärtpaberitesse.

Eestisse on taasiseseisvusperioodil tehtud välismaiseid otseinvesteeringuid 2017. aasta lõpu seisuga  praktiliselt võrdses mahus sama aasta SKPga. Selle näitaja poolest on Eesti ELi uute liikmesriikide seas  teisel kohal. Esikohal on Ungari, kuhu tehtud otseinvesteeringud ületavad selle riigi SKP enam kui kahekordselt. Teistesse Balti riikidesse on välismaised otseinvestorid investeerinud märksa vähem: Lätti 59% SKPst ja Leetu 41% SKPst. Välisinvestoreid huvitab Eestis finants- ja kindlustustegevus ning kinnisvaraalane tegevus. Riikidest on enim otseinvesteeringuid Eestisse paigutanud Rootsi ja Soome.

 

Loe täpsemalt Eesti 2017. aasta maksebilansi aastaraamatust

Eesti Pank avaldab maksebilansi aastaraamatu igal sügisel möödunud aasta kohta. Maksebilansi aastaraamat sisaldab välissektori statistika kolme põhiväljundi – maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja koguvälisvõla – detailset analüüsi nii riikide kui ka tegevusalade võrdluses koos ülevaatlike tabelite ja joonistega. Aegread katavad kuni kümme aastat. Tänavune aastaraamat sisaldab neljandat korda Eesti välissektori võrdlust teiste Euroopa Liidu riikidega.

Aastaraamat sisaldab põhjalikku maksebilansi statistika metoodika kirjeldust, kus seletatakse lahti maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla mõisted ning statistika koostamise süsteem ja tavad Eestis. Lisaks on esitatud statistika koostamise õiguslikud alused ning andmete avaldamise ja korrigeerimise põhimõtted.

Maksebilansi aastaraamat ilmub juba kaheksateistkümnendat korda.

Ingliskeelne maksebilansi aastaraamat avaldatakse Eesti Panga veebilehel 5. oktoobril 2018.


Lisateave:
Hanna Jürgenson
Avalike suhete allosakond
Tel: 6 680 959, 5 692 0930
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]