Energia hoidis eelmisel aastal hindu languses

Postitatud:

08.01.2016

  • 2015. aasta läks ajalukku toorme hindade järsu langusega
  • Valdava osa Eesti hinnalangusest põhjustasid mullu viis kaupa: mootorikütused, soojusenergia, elekter ning liha- ja piimatooted
  • Alates veebruarist kiirendavad inflatsiooni maksutõusud

Statistikaameti teatel odavnes tarbijakorv detsembris aasta võrdluses 0,9%, novembriga võrreldes langesid tarbijahinnad 0,7%. 2015. aasta kokkuvõttes langes Eesti hinnatase 0,5%. Euroala ühtlustatud tarbijahindade inflatsioon ulatus detsembris 0,2%ni ning eelmise aasta kokkuvõttes euroala hinnatase esialgsel hinnangul ei muutunud.    

2015. aasta läks ajalukku toorme hindade järsu langusega, sest toiduained odavnesid maailmaturul 19% ja nafta hind langes 47%. Toorainete hinnakõikumises on suurt rolli mänginud nii naftatehnoloogia areng, sh kildanafta kasutuselevõtt ja nafta tootmismahu suurenemine, soodsad ilmaolud, ja arenevate turgude majanduskasvu aeglustumine, mille tulemusena on nõudlus toormete järele olnud oodatust kesisem. Kuigi nõudluse ja pakkumise ebakõla tõttu võivad toormed veelgi odavneda, on nende hinnad langenud praeguseks eelmise kümnendi keskpaiga tasemele ja edasiseks odavnemiseks on vähem ruumi.

Eesti tarbijahindade langus oli 2015. aastal kitsapõhjaline, st valdava osa hinnalangusest põhjustasid viis kaupa: mootorikütused, soojusenergia, elekter ning liha- ja piimatooted. Nende kaupade odavnemisel oli aga tarbijahinnaindeksile suur mõju, sest need moodustavad kokku umbes veerandi tarbijate ostukorvist. Ülejäänud tarbijakorv kallines eelmisel aastal 1,4%.     

Toiduained, v.a alkohol ja tubakas, odavnesid 2015. aastal 0,5%. Piima- ja lihatoodete hinnalangus oli seejuures üks suurimaid Euroopa Liidu riikides. Eesti toiduainete tootja- ja tarbijahinnad on ka varem maailmaturu tõusu- ja langustsüklitega rohkem kaasa läinud kui enamikes teistes Euroopa Liidu riikides. Seetõttu võib eeldada, et kui toiduainete maailmaturuhinnad tõusule pöörduvad, siis on toiduainete hinnakasv Eesti tarbijate jaoks kiirem kui euroala riikides keskmiselt.

Uue aasta alguses aset leidnud nafta odavnemine hoiab hindade kasvule pöördumist vähemasti aasta esimestel kuudel tagasi. Alates veebruarist kiirendab inflatsiooni mootorikütuse- ja alkoholiaktsiisi tõus. Aktsiisitõusud kergitavad sel aastal inflatsiooni ligikaudu 0,7 protsendipunkti, kuigi tubakaaktsiisi tõstmine juunis hakkab laovarude tõttu jaehindadesse kanduma eeldatavasti alles teisel poolaastal. Administratiivsete tegurite mõju suureneb aasta teisel poolel ka seetõttu, et lõppeb kolm aastat väldanud tasuta kõrghariduse kehtestamise mõju, mis kahandas sel perioodil inflatsiooni 0,3–0,4 protsendipunkti. Kõiki tegureid kokku võttes jääb tarbijahindade kasv 2016. aastal aeglaseks, hinnatase tõuseb prognoosi kohaselt 1,2%.


Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]