Europangatähtede võltsingute arv vähenes 2015. aasta teisel poolel mõnevõrra

Postitatud:

22.01.2016

Eestis avastati möödunud aastal 400 võltsitud europangatähte, 2014. aastal leiti ringlusest võltsitud eurokupüüre 481. Aastaga vähenes võltsingute arv 17%. Eestis avastati kõige rohkem 50- ja 20-euroseid pangatähti (69% võltsingute koguarvust), vastavalt 180 ja 96 võltsingut, mis on võrreldav 2014. aastaga. Kõige enam vähenes eelmisel aastal 500- ja 100-euroste võltsingute arv. Euroalas tervikuna moodustavad 83% võltsingutest 20- ja 50-eurosed pangatähed, mida on umbes samas suurusjärgus aasta varasemaga võrreldes. Võttes arvesse ringluses olevate europangatähtede hulka on võltsingute arv väike nii Eestis kui ka euroalas. Täpsem ülevaade Eestis levitatud võltsitud eurodest on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kodulehel.

Eesti Pank juhib tähelepanu, et ehtsat pangatähte on võimalik igal inimesel ära tunda, kui kasutada lihtsaid võtteid pangatähe turvaelementide tuvastamiseks. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada või kahtluse korral võrrelda mõne ehtsa pangatähega. Pangatähe turvaelemente ja nende tuvastamise viise on  kirjeldatud Euroopa Keskpanga veebilehel. Võltsingukahtlusega pangatähe või mündiga tuleb pöörduda politseisse, kes määrab kahtlasele rahale ekspertiisi.


  • 2015. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 445 000 võltsitud europangatähte.
  • 83% võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Kõigi europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.

Euroopa Keskpanga täna avaldatud andmetel kõrvaldati 2015. aasta teisel poolel ringlusest ligikaudu 445 000 võltsitud europangatähte ehk 2% vähem kui esimesel poolaastal. Ringluses olevate ehtsate europangatähtede suureneva arvuga (2015. aasta teisel poolel üle 18 miljardi) võrreldes on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike.

Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta:

Periood

2012/2

2013/1

2013/2

2014/1

2014/2

2015/1

2015/2

Võltsingute arv

280 000

317 000

353 000

331 000

507 000

454 000

445 000

Juba alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 19 riigi keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Ehtsat pangatähte on lihtne ära tunda. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehel ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel.

Eurosüsteem annab mitmesugust teavet, et aidata võltsitud pangatähti ära tunda ning sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga või oma riigi keskpangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

Järgnev tabel annab ülevaate 2015. aasta teisel poolel ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuste kaupa:

Nimiväärtus

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Protsendiline jaotus

1,1%

3,0%

46,2%

37,1%

10,1%

1,2%

1,3%

2015. aasta teisel poolel:

  • võltsiti endiselt kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. 2015. aasta esimese poolaasta andmetega võrreldes on võltsitud 20-euroste osatähtsus vähenenud ja 50-euroste osatähtsus suurenenud. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid 83,3% kõigist võltsitud pangatähtedest;
  • avastati suurem osa (98,0%) võltsingutest euroala riikides. Vaid ligikaudu 1,3% võltsitud pangatähtedest leiti euroalavälistes ELi liikmesriikides ning alla 0,7% tuvastati muudes maailma piirkondades.
  • 25. novembril 2015 lasti ringlusse uus 20-eurone pangatäht, millel kasutatakse innovatiivseid turvaelemente. Eurosüsteem pakub tootjatele ja tarnijatele endiselt tuge sularahakäitluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamisel uue pangatähe aktsepteerimiseks. Kui seadmed ei ole siiski suutelised uut pangatähte aktsepteerima, peaksid käitajad/omanikud viivitamatult ühendust võtma seadmete tarnijate või tootjatega.

Meediakanalite küsimustele vastavad William Lelieveldt (tel +49 69 1344 7316) ja Eva Taylor (tel +49 69 1344 7162).

Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat, Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: [email protected]
http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.