Jaanuari maksebilansis andsid tooni finantskonto tehingud

Postitatud:

18.03.2019

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta jaanuaris 24 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste koondsaldo oli 71 miljoni euro suuruses ülejäägis, suurenedes aastaga 13 miljoni euro võrra. Kaubaeksport kasvas 5% ja -import 2%, tänu millele vähenes kaupade konto negatiivne saldo 29 miljoni euro võrra, 37 miljoni euroni. Teenuste eksport kasvas aastaga 6% ja import 13%. Teenuste positiivne saldo ulatus 107 miljoni euroni, vähenedes aastataguse ajaga võrreldes 16 miljoni euro võrra. Investeerimistulude ja jooksevülekannete ehk esmase ja teisese tulu netoväljavool kokku oli jaanuaris 47 miljonit eurot.

Jooksev- ja kapitalikonto kokku oli 81 miljoni euro suuruses ülejäägis. See tähendab, et Eesti majandus oli muu maailma suhtes endiselt netolaenuandja ehk riigi majandussektorid paigutasid välismaale rohkem finantsvarasid, kui sealt kaasasid.

Jaanuari maksebilansi finantskontot mõjutasid enim krediidiasutuste struktuurimuudatused. Struktuurimuudatuste tulemusena viidi varem Rootsi emaettevõttele kuulunud Läti ja Leedu üksused üle Eesti üksusele. Muudatuste tõttu suurenesid krediidiasutuste otseinvesteeringunõuded ja -kohustused enam kui miljardi euro võrra.

Jooksevkonto kiirhinnangu struktuur

 

1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku kombineeritud algallikate süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilanssi. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt siit: https://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb.html.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2019. aasta esimese kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 11. juunil 2019.

Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Lisateave:

Eesti Panga statistikaosakond

668 0906