Johann Voldemar Jannseni meenemündi kujundab Heino Prunsvelt

Postitatud:

28.06.2018

Eesti Panga nõukogu kinnitas Johann Voldemar Jannseni  200. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi konkursi võidutööks Heino Prunsvelti kavandi „Papa Jannsen“.

Hõbedast meenemündi võidukavandil on kujutatud Eesti rahvusliku liikumise eestvedaja ning ajakirjaniku Johann Voldemar Jannseni  portree. Eestlastele on Jannsen tuntud ka Eesti Vabariigi hümni sõnade autorina.

12eurose nimiväärtusega hõbemünt jõuab ringlusse 2019. aasta mais. Müntide tiraaž on 4000.

Kujunduskonkursile esitatud 14 kavandi seast pälvis teise koha Andrei Fedosov ning kolmanda koha Riho Luuse.

Kujunduskonkursi kolmele paremale kavandile makstakse autoritasu.  Võidutöö eest makstakse pärast mündi emiteerimist autoritasu 2000 eurot. Teise koha saanud kavandi autorile makstakse 700 ja kolmanda koha töö autorile 500 eurot. 

Tutvu Eesti Panga meene- ja mälestusmüntide kavaga aastateks 2018 ja 2019.

Ülevaade Eesti Panga emiteeritud meenemüntidest.

Eesti Pank kogub ettepanekuid meene- ja mälestusmüntide väljaandmiseks panga posti- ja e-posti aadressi ning Eesti Panga veebilehe liidese kaudu. Laekunud ettepanekud esitab Eesti Pank analüüsimiseks ja eksperdihinnangu saamiseks nõuandvale kogule. Nõuandva kogu ettepanekute põhjal otsustab Eesti Panga juhatus meene- ja mälestusmüntide tootmise.

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Kommunikatsioonispetsialist
Tel: 6 680 959, 5 69 209 30
E-post: [email protected]

Meediapäringud: [email protected]