Müntide tehnilised detailid (meenemüntide nimiväärtus, suurus, kaal), tiraaži ja emiteerimise aja avalikustab Eesti Pank aegsasti enne müntide väljaandmist.

Eesti Panga mündikava aastaks 2020

2eurone mälestusmünt

200 aastat Antarktika avastamisest 

2eurone mälestusmünt

Tartu rahu 100. aastapäev

Hõbemünt

Jüri Jaaksoni 150. sünniaastapäev

Hõbemünt

Tokyos toimuvatel suveolümpiamängudel osalevatele Eesti sportlastele ja delegatsioonile pühendatud meenemünt (emiteerimine lükkub edasi 2021. aastasse)

Eesti Panga mündikava aastaks 2021

Erikujundusega 2eurone

Eesti rahvusloom hunt 

Erikujundusega 2eurone

Soome-ugri rahvastele pühendatud mälestusmünt

Hõbemünt

Hansalinn Pärnu

Hõbemünt

Friedrich Karl Akeli 150. sünniaastapäev

Eesti Panga mündikava aastaks 2022

Erikujundusega 2eurone

150 aastat Eesti Kirjameeste Seltsi asutamisest

Erikujundusega 2eurone

Erasmuse programmi 35. aastapäev
* Münt antakse välja kõigis euroala riikides ühiselt

Hõbemünt

Pekingis toimuvatel taliolümpiamängudel osalevatele
eesti sportlastele pühendatud meenemünt
Hõbemünt Johann Pitka 150. sünniaastapäev

Kuldmünt

Liivimaa maapäev

Ettepanekuid meene- ja mälestusmüntide vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need meile veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Kuni augusti lõpuni 2021 saab esitada ettepanekuid aastaks 2023 kavandatavate müntide kohta. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.