Jooksevkonto oli jaanuaris ülejäägis

Postitatud:

16.03.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta jaanuaris 55 miljonit eurot. Nii kaupade kui ka teenuste eksport eelmise aasta jaanuariga võrreldes kasvasid, samas kui import kahanes. Tänu viimaste aastate väikseimale kaupade konto puudujäägile ja teenuste suurenenud ülejäägile oli jooksevkonto saldo plussis.

Jooksev- ja kapitalikonto oli jaanuaris samuti positiivne. See tähendab, et Eesti majandus oli selle aasta alguses muu maailma suhtes netolaenuandja ehk riigi majandussektorid paigutasid välismaale rohkem vahendeid kui sealt kaasasid.

Kuu maksebilansi statistika, täpsemad mõisted ja selgitused

Jooksevkonto kiirhinnangu struktuur


Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Alates 2015. aasta jaanuari andmete avaldamisest lisab Eesti Pank kiirhinnangu juurde ka lühikommentaari. 2015. aasta esimese kvartali statistika koos kommentaariga avaldame 9. juunil.

1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemas olevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilansi andmeid nimetatakse seetõttu „kiirhinnanguks“. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse.
Vaata täpsemalt ka maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid.

Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]