Juulis oli jooksevkonto ülejääk samas suurusjärgus kui aasta tagasi

Postitatud:

13.09.2019

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta juulis 13 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk kasvas aastaga 20 miljoni euro võrra ja oli kokku 74 miljonit eurot. Kaupade eksport kasvas 7% ja import 8%. Kaupade konto negatiivne saldo suurenes 15 miljoni euro võrra, 158 miljoni euroni. Teenuste eksport kasvas aastaga 6% ja import 1%. Teenuste positiivne saldo ulatus 232 miljoni euroni, suurenedes aastatagusega võrreldes 36 miljoni euro võrra. Investeerimistulude ja jooksevülekannete ehk esmase ja teisese tulu netoväljavool kokku suurenes 18 miljoni euro võrra ja oli juulis 61 miljonit eurot. Jooksev- ja kapitalikonto olid kokku 50 miljoni euro suuruses ülejäägis.

 

1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku kombineeritud algallikate süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilanssi. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt siit: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb.html.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2019. aasta kolmanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 10. detsembril 2019.

Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.


Lisateave:
Eesti Panga statistikaosakond
668 0906