Juulis oli jooksevkonto ülejääk väiksem kui aasta tagasi

Postitatud:

13.09.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta juulis 45 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk ulatus 86 miljoni euroni ja oli seega 14 miljonit eurot väiksem kui aasta tagasi samal ajal. Kaubaeksport kahanes kiiremini kui -import (vastavalt 4,5% ja 2,4%) ning see kasvatas kaupade konto puudujäägi 124 miljoni euroni. Teenuste konto positiivne saldo on juulis tänu turismihooajale tavaliselt aasta suurim. Ka teenuste ülejääk oli sel aastal suur: 210 miljonit eurot. Teenuste ekspordis kahanes veoteenuste ja kasvas reisiteenuste ning muude teenuste maht, teenuste impordis kasvas kõigi peamiste teenuseliikide maht. Investeeringutulu ja muude tulude sissevool vähenes, samal ajal kui väljavool kasvas. Esmase ja teisese tulu konto netoväljavool ulatus kokku 41 miljoni euroni, mida on 20 miljoni euro võrra rohkem kui aasta tagasi.

Jooksev- ja kapitalikonto summa oli juulis 57 miljonit eurot. See tähendab, et Eesti majandus oli muu maailma suhtes netolaenuandja ehk riigi majandussektorid paigutasid välismaale rohkem vahendeid, kui sealt kaasasid. 

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2016. aasta kolmanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 9. detsembril 2016.


1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb.html.

Lisateave:

Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]