Juuni maksebilansis andsid tooni finantskonto tehingud

Postitatud:

13.08.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta juunis 39 miljonit eurot. Kaupade eksport jäi aastataguse ajaga võrreldes sama suureks, aga esmaste tulude2 sissevool kahanes. Eelmise aasta juuniga võrreldes vähenesid kaupade import ja esmaste tulude väljavool, teenuste sisseost seevastu suurenes. Välisabi sissevool kapitalikonto kaudu suurenes samuti, mistõttu moodustas jooksev- ja kapitalikonto ülejääk ehk netolaenuandmine 63 miljonit eurot.

Kuna aktsiakapitali tehingute maht oli suur, vähenesid nii finantskonto otseinvesteeringute nõuded kui ka kohustused. Krediidiasutuste portfelliinvesteeringu nõuded vähenesid, kuid need asendusid muude investeeringunõuete suurenemisega. Ettevõtted emiteerisid uusi võlakirju, mistõttu kasvasid portfelliinvesteeringute kohustused tavapärasest rohkem.

Keskpanga muude investeeringute nõuded kasvasid raha sissevoolu tõttu Eesti krediidiasutustest. Pangad hoiustasid keskpangas need vabad vahendid, mis tekkisid muude sektorite portfelliinvesteeringute nõuete vähenemisest ning ettevõtete ja eraisikute hoiustest Eesti pankades. Muud kohustused kasvasid seetõttu, et krediidiasutused kuulutasid välja dividendimaksed, kuid ei ole neid veel välja maksnud.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2015. aasta teise kvartali statistika koos kommentaariga avaldame 8. septembril.

1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemas olevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse.

Vaata täpsemalt maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid.

2 Esmase tulu konto näitab tootmistegurite (kapital ja tööjõud) kasutamisega ja kasutada andmisega seotud esmaseid tulusid ning muid esmaseid tulusid (tootmis- ja impordimaksud, subsiidiumid, loodusvarade rent).

Lisateave:

Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]