Keskpanga järgmise aasta eelarve maht on 17,3 miljonit eurot

Postitatud:

30.12.2010

Eesti Panga 2011. aasta eelarve maht on 17,3 miljonit eurot, mis on võrreldes 2010. aasta eelarvega 4,3 protsenti enam.

Eesti Panga pikaajaline eesmärk on hoida kulutuste tase suhtena sisemajanduse koguprodukti (SKP) võrreldaval tasemel varasemate aastatega. Kuna sularahakulud on aastate võrdluses väga erinevad, siis on need kulud võrdlusest välja jäetud.

Kui keskpanga 2010. aasta eelarve maht oli 0,110% SKPst, siis prognoosile tuginedes on 2011. aasta eelarve puhul sama näitaja 0,106%.

Keskpanga suurimad investeeringud järgmisel aastal on muuseumi laienduse ehitus- ja sisustustööd.

Keskpanga personalikulud kasvavad võrreldes tänavusega 1,9% 7,9 miljoni euroni. Kasv tuleneb ametikohtadest, mida Eesti Pank loob euroala rahapoliitika kujundamises osalemiseks.

Eesti Pank on sõltumatu põhiseaduslik institutsioon, mille ülesanne on hoida käigus riigi rahasüsteemi. Finantsstabiilsuse tagamiseks vajaliku sõltumatuse nimel pole Eesti Pank seotud riigieelarvega ning keskpank ei vastuta riigi varaliste kohustuste eest, samuti ei vastuta riik panga varaliste kohustuste eest.

Eesti Panga 2010. aasta tegevustulem avalikustatakse keskpanga aastaaruandes 2011. aasta esimesel poolaastal. Eelnenud aastate aruanded on kättesaadavad panga kodulehel: http://www.eestipank.ee/eesti-pank/finantsaruanded.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: [email protected]