Keskpanga järgmise aasta eelarve maht on 20,2 miljonit eurot

Postitatud:

27.12.2012

Eesti Panga 2013. aasta eelarve maht on 20,2 miljonit eurot ehk 2 protsenti suurem kui sel aastal.

Eesti Panga eesmärk on pakkuda Eesti ühiskonnale keskpanga osutatavaid teenuseid võimalikult kvaliteetselt ja tõhusalt. Muu hulgas peab keskpank tähtsaks, et kulutuste tase suhtena sisemajanduse koguprodukti (SKP) jääks tasemele, mis on võrreldav varasemate aastatega. Kuna sularahakulud on aastati väga erinevad, on need võrdlusest välja jäetud. Kui keskpanga 2012. aasta eelarve maht oli 0,098 protsenti SKPst, siis majandusprognoosile tuginedes on 2013. aasta eelarve puhul sama näitaja 0,095 protsenti SKPst.

2013. aastal vähenevad keskpanga lähetuste, koolituste ja bürookulud 3,2 protsendi võrra 1,1 miljoni euroni. Erinevate teenuste kulud (IT- ja trükiteenuste ning töökeskkonna haldamise teenuste) ning muud kulud vähenevad ühe protsendi võrra 7,8 miljoni euroni.

Keskpanga personalikulud kasvavad võrreldes tänavusega 5,5 protsenti 8,6 miljoni euroni. 2012. aasta keskel tõusid töötajate palgad 4 protsenti. See oli esmakordne palgatõus pärast 2008. aastat. 2013. aasta algusest tõuseb keskpanga töötajate põhipalk kahe protsendi võrra. Palgatõusu tulemusel jääb Eesti Panga palgatase töökohtade lõikes ligikaudu võrreldavaks Tallinna finantssektori omaga, millega Eesti Pank tööturul peamiselt konkureerib. Palgatõus ei puuduta juhatuse palkasid, mille on määranud keskpanga nõukogu.   

Investeeringud põhivarasse vähenevad 2013. aastal 39 protsenti 1,4 miljoni euroni. Keskpanga suurimad investeeringud järgmisel aastal on turvalisuse suurendamisse ning uute tarkvaralahenduste kasutuselevõttu sularahaarvestuse ja finantsvara haldamise süsteemides. Kavas on ka ühe hoone kapitaalremont. Samuti osaleb Eesti Pank Euroopa keskpankade süsteemi ühistes infotehnoloogiaprojektides.

Eesti Panga prognoosi kohaselt on keskpanga järgmise aasta tulude maht 40 miljonit eurot. Eesti Panga tuludesse on kavandatud tulud välisreservide haldusest ja eurosüsteemi tehingutest ning muud tegevustulud.

Eesti Panga ülesanne on tagada koos teiste euroala keskpankadega hinnastabiilsus euroalal. Oma põhiülesande täitmiseks peab Eesti Pank olema sõltumatu ja seetõttu pole keskpank seotud riigieelarvega.

Eesti Panga 2012. aasta tegevustulem avalikustatakse keskpanga aastaaruandes 2013. aasta esimesel poolaastal.
Eelmiste aastate aruanded on kättesaadavad panga kodulehel.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]