Keskpanga nõukogu kehtestas lahkuvale presidendile tegevuspiirangud

Postitatud:

30.05.2019

Sel teisipäeval toimunud korralisel istungil otsustas Eesti Panga nõukogu kehtestada keskpanga presidendile Ardo Hanssonile tegevuspiirangud, mis kehtivad ühe aasta pärast tema ametiaja lõppu. Nõukogu otsusega saab Hansson tegevuspiirangute eest aasta vältel igakuist hüvitist, mille suuruseks on 80% tema palgast.

Ardo Hanssoni palk on 10 200 eurot ja sarnaselt palgaga lähevad ka hüvitisest maha maksud. Tegevuspiiranguks on keeld minna tööle kommertspankadesse ja keskpanga rahapoliitika tehingupartnerite juurde. Tegevuspiirangute kehtestamise mõte on vältida huvide konflikti, kuna ametist lahkuv keskpanga president valdab turutundlikku infot Eesti ja Euroopa finantssektori ning Euroopa Keskpanga rahapoliitika kohta.

Euroopa Keskpanga reeglite järgi tuleb Euroopa Keskpanga nõukogu liikmetele kehtestada huvide konflikti vältimiseks tegevuspiirangud. Eesti seaduste järgi saab tegevuspiiranguid kehtestada ainult nii, et inimesele makstakse hüvitist aja eest, mil talle on seatud tegutsemiseks piirangud.

Kui tegevuspiirangu ajal peaks keskpanga endine president rikkuma piiranguid, siis selle eest nõuab pank endiselt presidendilt leppetrahvi, mis on sama suur kui tegevuspiirangu hüvitis. Keskpanga nõukogul on õigus asjaolusid arvestades vähendada trahvi suurust. Kui keskpanga endine president peaks asuma tööle Eesti Panka, siis vähendatakse hüvitist nii palju, et keskpanga töötasu koos hüvitisega ei ületaks algset hüvitise suurust.

Lisaks otsustas Eesti Panga nõukogu maksta Ardo Hanssonile pikaajalise hea töö eest preemiat 25 000 eurot.

Täiendavalt sai nõukogu istungil ülevaate tänavu jaanuaris toimunud suuremastaabilise Põhja-Balti ühise finantskriisiharjutuse käigust ja järeldustest. Keskpanga president Ardo Hansson andis nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala majandusolukorrast ning lisaks otsustas nõukogu täiendada selle aasta siseauditi tööplaani.

Enne nõukogu istungit toimus kohtumine Eesti eelarvenõukoguga, kes andis ülevaate oma esialgsest hinnangust värskele riigieelarve strateegiale. Eesti Panga nõukogu avaldas toetust eelarvenõukogu tegevusele ja ühtlasi väljendas rahulolematust selle üle, et valitsuselt laekunud materjalid olid eelarvenõukogu jaoks hinnangu andmiseks ebapiisavad.

Keskpanga nõukogu järgmine korraline istung toimub 11. juunil.


Lisateave:
Viljar Rääsk
Eesti Pank
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: [email protected]

Meediapäringud: [email protected]