Põhja- ja Baltimaade finantskriisiharjutus 2019. aasta jaanuaris

Postitatud:

31.01.2019

Põhja- ja Baltimaade finantsstabiilsuse eest vastutavad asutused korraldasid 22.–23. jaanuaril 2019 ühise finantskriisiharjutuse, millest võtsid osa 31 asutust Taanist, Eestist, Soomest, Islandilt, Lätist, Leedust, Norrast ja Rootsist, aga ka asjaomased Euroopa Liidu asutused. Kriisiharjutust jälgis Rahvusvahelise Valuutafondi esindaja.

Harjutuse käigus lahendati hüpoteetilist kriisi, mis puudutas kriisiharjutuseks väljamõeldud  Põhja- ja Baltimaade pangandusgruppe. Harjutusega hinnati asjasse puutuvate asutuste kriisihaldusvõimet ja oskust teha piirkondlikku koostööd. Eelseisval perioodil analüüsivad osalejad põhjalikult harjutuse tulemusi ja harjutuse käigus õpitut, et parandada enda valmisolekut finantskriisideks.

Harjutuseks ettevalmistusi tehes loodi 2017. aastal Põhja- ja Baltimaade stabiilsusgrupi (NBSG) juurde töörühm, mida juhib Rootsi keskpank. Põhja- ja Baltimaade stabiilsusgrupi liikmed on kaheksa Põhja- ja Baltimaa rahandusministeeriumid, keskpangad, järelevalveasutused ja kriisilahendusasutused. Põhja- ja Baltimaad on kokku leppinud, et korraldavad edaspidigi stabiilsusgrupi töö raames regulaarseid finantskriisiharjutusi.