Maksed Euroopa Liidu eelarvesse mõjutasid veebruari jooksevkontot

Postitatud:

13.04.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2015. aasta veebruaris 38 miljonit eurot. Kaupade eksport eelmise aasta veebruariga võrreldes kahanes, ent teenuste eksport jätkas kasvu. Nii kaupade kui ka teenuste import oli aastatagusest ajast väiksem. Iga-aastased maksed Euroopa Liidu eelarvesse suurendasid tulude väljavoolu ja negatiivse saldoga tulukontod viisid ka jooksevkonto puudujääki.

Jooksev- ja kapitalikonto summa oli veebruaris samuti negatiivne. See tähendab, et Eesti majandus oli veebruaris muu maailma suhtes netolaenuvõtja ehk riigi majandussektorid kaasasid välismaalt rohkem vahendeid kui sinna paigutasid.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Alates 2015. aasta jaanuari andmete avaldamisest lisab Eesti Pank kiirhinnangu juurde ka lühikommentaari. 2015. aasta esimese kvartali statistika koos kommentaariga avaldame 9. juunil.


1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemas olevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu „kiirhinnanguks“. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse.

Vaata täpsemalt ka maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid

Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]