Pankade kasumit suurendas mullu tütarettevõtetest saadud dividendid

Postitatud:

24.01.2019

Detsembris kasvas eraisikute ja ettevõtete laenude maht hoogsalt edasi, kuigi uusi laene lisandus varasemast aeglasemas tempos. Pangahoiused kasvasid endiselt kiiremini kui laenud. Eestis tegutsevate pankade kogukasum suurenes 2018. aastal aastataguse ajaga võrreldes 6% tänu tütarettevõtetest saadud dividenditulule.

Eraisikute laenude ja liisingute maht kasvas detsembris – nagu varasematelgi kuudel – hoogsalt. Eluasemelaenude jääk suurenes aastaga 7%, ent arvuliselt võeti uusi eluasemelaene detsembris 12% vähem kui aasta tagasi. Keskmine laenusumma endiselt suurenes. Eluasemeturul tehtud ostu-müügitehingute arv samuti kahanes möödunud aasta teisel poolel ja hinnad küll kasvasid, aga varasemast aeglasemas tempos. Autoliisingute jääk kasvas endiselt kiiresti, aastaga ligikaudu 20%. Samas ka uusi autoliisingulepinguid lisandus detsembris varasemast aeglasemalt.

Ettevõtete laenude ja liisingute jääk suurenes aastaga 5,8%. Ettevõtete laenamist on toetanud investeerimisaktiivsuse mõningane kasv, aga ka varasemast suurem hulk laenude refinantseerimisi. Ettevõtted võtsid detsembris uusi laene 9% rohkem kui samal ajal aasta tagasi. Uusi pikaajalisi laene võeti sealhulgas aga enam-vähem samas summas. Detsembris paistsid teistest aktiivsema laenamisega silma kinnisvaraettevõtted.

Laenude keskmised intressimäärad jäid madalale tasemele. 2018. aasta teisel poolel on eluasemelaenude keskmine intressimäär pärast aasta esimesel poolel toimunud tõusu jälle pisut langenud. Detsembris kujunes uute eluasemelaenude keskmiseks intressimääraks 2,4%. Ettevõtete uute pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli 2018. aasta jooksul väga muutlik, aasta keskmisena aga aasta varasemast keskmisest intressimäärast siiski kõrgem. Detsembris kujunes ettevõtete võetud uute pikaajaliste laenude intressimääraks 1,95%.

Detsembris suurenes tempokalt ka ettevõtete ja eraisikute pangahoiuste kogumaht: 2018. aasta lõpuks ulatus see 14,1 miljardi euroni. Ettevõtete hoiused kasvasid aastaga 8% ja eraisikute omad 10%. Seega kasvasid hoiused endiselt kiiremini kui laenud ning nii ettevõtete kui ka eraisikute finantspuhvrid suurenesid.

Pangad teenisid 2018. aastal kokku 356 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 6% rohkem kui aasta tagasi. Kasumikasv tulenes tütarettevõtetest saadud dividenditulust, ilma milleta oleks kasum  vähenenud. Netointressitulu 2017. aastaga võrreldes küll suurenes ja varem kuludesse kantud laenudelt teeniti tulu, kuid tulumaksu- ja personalikulud suurenesid veel rohkem. Seega kahanes puhaskasum, millest on maha arvestatud dividenditulud, koguvarade suhtes 2017. aasta 1,2%lt 2018. aastal 1,0%le. Maksueelne kasum jäi dividenditulusid arvestamata samale tasemele kui 2017. aastal, kuid vähenes koguvarade suhtes pisut, 1,4%lt 1,3%le.

 

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender

Eesti Panga kõneisikute pildid on Eesti Panga fotopangas.


Lisateave:
Hanna Jürgenson
Eesti Pank
Tel: 6 680 959, 5 692 0930
E-post: [email protected]

Meediapäringud: [email protected]