Põhja-Balti keskpangad sõlmisid finantsstabiilsust toetava koostööleppe

Postitatud:

20.12.2016

Põhja- ja Baltimaade keskpankade juhid kirjutasid eelmisel nädalal alla lepingule, milles lepiti kokku piiriüleste pangagruppidega seotud infovahetuse ja pangagruppidele erakorralise likviidsuse pakkumise põhimõtted.

Ühelt poolt toetavad piiriüleselt tegutsevad pangagrupid regiooni majanduse integratsiooni ja arengut ning parandavad pangasektori tõhusust. Teisalt suureneb piiriüleste pangagruppidega seoses risk, et ühe riigi panganduses tekkiv probleem võib mõjutada ka teiste riikide finantsstabiilsust. Hästi toimiv koostöö keskpankade vahel parandab finantsstabiilsust Põhjamaades ja Balti riikides.

Uus koostööleping asendab 2003. aastal Põhjamaade keskpankade ning 2006. aastal Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi keskpanga vahel sõlmitud finantskriiside haldamise koostöölepet.

Koostöökokkulepe on avaldatud inglise keeles Eesti Panga veebis.


Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]