Septembris kasvas kaupade ja teenuste import ekspordist kiiremini

Postitatud:

13.11.2019

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta septembris 6 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk vähenes aastaga 20 miljoni euro võrra ja oli kokku 67 miljonit eurot. Kaupade eksport kasvas 7 ja import 9 protsenti ning selle tõttu suurenes kaupade konto negatiivne saldo 24 miljoni euro võrra, 93 miljoni euroni. Teenuste konto ülejääk ulatus 160 miljoni euroni, suurenedes aastataguse ajaga võrreldes 4 miljoni euro võrra. Teenuste eksport kasvas aastaga 4  ja import 5 protsenti. Septembris kasvas investeerimistulude ja jooksevülekannete väljavool, mistõttu suurenes esmase ja teisese tulu negatiivne saldo 61 miljoni euroni. Jooksev- ja kapitalikonto olid kokku 55 miljoni euro suuruses ülejäägis.

1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku kombineeritud algallikate süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilanssi. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt siit: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb.html.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2019. aasta kolmanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 10. detsembril 2019.

Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.


Lisateave:

Eesti Panga statistikaosakond

668 0906