STATISTIKATEADE. Augusti maksebilanssi mõjutas II samba pensionifondide valmistumine väljamakseteks

Postitatud:

14.10.2021

 

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta.
2021. aasta kolmanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 8. detsembril 2021.

Taustinfo

1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku kombineeritud algallikate süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilanssi. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt siit: maksebilansi kiirhinnang

Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Koostaja:
Sünne Korasteljov
Lisateave:
668 0965
[email protected]