STATISTIKATEADE. Eestimaalased maksid Eesti müügikohtades pangakaardiga üle 300 miljoni euro rohkem kui eelmises kvartalis

Postitatud:

26.07.2022

 

2022. aasta juuli maksestatistika avaldatakse 24. augustil 2022 kell 8.00. Vt ka statistika avaldamiskalendrit siit.

III kvartali maksestatistika statistikateade avaldatakse 26.oktoobril 2022 kell 8.00.

Taustinfo

Eesti Pank avaldab maksestatistikat igakuiselt. Kord kvartalis avaldatakse koos maksestatistikaga ka eraldi statistikateade.

Statistikateates kirjeldatakse maksestatistika (makstavad ja laekuvad maksed, kaardimaksed, e-kaubanduse tehingud jne) peamisi muutusi.

Statistikateade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse neist eraldi.

Koostaja:
Liina Uuetoa
Lisateave:

[email protected]
6 680 959