STATISTIKATEADE. Oktoobris vähenes nii kaupade kui ka teenuste konto käive

Postitatud:

14.12.2023

 

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta.
2023. aasta neljanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 12. märtsil 2024

Taustinfo

1Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku kombineeritud algallikate süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilanssi. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt siit: maksebilansi kiirhinnang

Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Koostaja
Tarass Snitsarenko
Lisateave:
6680 965
[email protected]