STATISTIKATEADE. Välisturistid jätsid eelmisel aastal Eestisse üle 1,2 miljardi euro

Postitatud:

08.02.2024

 

Eesti Pank teeb välisreiside statistikat, kuna keskpanga üks ülesanne on koostada Eesti riigi maksebilanss, mis kajastab ka reisiteenuste eksporti ja importi. Neljanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 12. märtsil. 2024. aasta I kvartali välisreiside statistika avaldab Eesti Pank 9. mail 2024 kell 8.

Üksikasjalikum teave välisreiside kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel välissektori statistika rubriigis.

Välisreiside statistikateade avaldatakse koos Eesti Panga statistikaandmetega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Koostaja:
Tarass Snitsarenko
Lisateave:
6 680 959
[email protected]