Veebruaris oli jooksevkonto taas puudujäägis

Postitatud:

13.04.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2016. aasta veebruaris 42 miljonit eurot. Selle põhjuseks oli peamiselt asjaolu, et kaupade konto puudujääk suurenes 2015. aasta veebruariga võrreldes. Kuigi kaupade eksport kasvas aasta võrdluses 2,5%, suurenes import sama ajaga 5,6%. Kaupade konto puudujääki ei suutnud korvata teenuste konto ülejäägi väike kasv. Veebruaris ületas Eesti residentide välisreiside kogumaksumus mitteresidentide Eesti-reiside maksumust, mistõttu muutus reisiteenuste saldo negatiivseks. Veoteenuste vood vähenesid endiselt, ülejäänud teenuseliikide eksport aga kasvas ning import kahanes. Tänu kapitalikonto positiivsele saldole oli  jooksev- ja kapitalikonto summa veebruaris plusspoolel, mida ei saanud aga öelda jaanuari kohta.

Jooksevkonto kiirhinnangu struktuur

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2016. aasta esimese kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 9. juunil 2016.

Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse. Vaata täpsemalt maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb6.html.


Lisateave:

Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]