Rahapoliitika ülekandemehhanism

Rahapoliitika ülekandemehhanism sisaldab kanaleid, mille kaudu rahapoliitilised otsused mõjutavad majandust tervikuna, aga eelkõige hinnataset. Kuna rahapoliitika mõju edasikandumist iseloomustab pikk viitaeg, on üsna raske täpselt prognoosida rahapoliitika mõju hinnatasemele ja majandusele.

Alloleval joonisel on kujutatud peamised rahapoliitika ülekandekanalid.

Peamised ülekandekanalid

Muutus rahapoliitilistes intressimäärades

Keskpank laenab pangandussüsteemile raha ja võtab selle eest intressi. Kuna keskpank on monopolistlik rahapakkuja, saab ta määrata intressi suuruse.

Muutus rahapoliitilistes intressimäärades avaldab mitmesugust mõju

Mõju pankadele ja rahaturu intressimääradele

Muutus keskpanga fikseeritavates rahapoliitilistes intressimäärades mõjutab otseselt pankadevahelise rahaturu intressimäärasid ja seeläbi kaudselt laenu- ja hoiuseintressimäärasid, mida krediidiasutused pakuvad oma klientidele.

Mõju ootustele

Ootused rahapoliitiliste intresside muutuse osas mõjutavad keskmisi ja pikaajalisi intressimäärasid, kuna pikaajalised intressimäärad sõltuvad osaliselt turuootustest tulevaste lühiajaliste intressimäärade kohta.

Rahapoliitika saab juhtida ka majandusosaliste ootusi tulevase inflatsiooni kohta ehk mõjutada hindade arengut. Keskpank, keda usaldatakse, suudab kindlamalt ohjeldada hinnakasvuga seotud ootusi. Sellisel juhul ei hakata inflatsioonikartuses hindu tõstma või deflatsioonihirmus neid langetama.

Mõju varade hindadele ja vahetuskursile

Rahapoliitiliste otsuste mõju finantseerimistingimustele, majandusele ja turuootustele võib mõjutada varade hindasid (nt aktsiahindu, kinnisvara väärtust) ja vahetuskursse. Varade hinnad võivad mõjutada omakorda kogunõudlust. Näiteks võimaldab tagatise kõrgem väärtus laenuvõtjal võtta rohkem laenu või vähendab riskipreemiat, mida pangad laenajalt nõuavad. Vahetuskursi muutused võivad omakorda vahetult mõjutada inflatsiooni, näiteks reguleerides importkaupade hulka tarbimiskorvis ja kaudselt mõjutada inflatsiooni, näiteks tootmiseks imporditud tooraine hindade kaudu.

Mõju säästmis- ja investeerimisotsustele

Muutused intressimäärades mõjutavad ka ettevõtete ning majapidamiste säästmis- ning investeerimisotsuseid. Kui muud tingimused jäävad samaks, muudavad kõrgemad intressimäärad laenamise tarbimise või investeerimise eesmärgil vähem atraktiivseks. Samas on võimalik siis ka rohkem säästmise (nt hoiuste) pealt teenida ja sellega kaudselt ka hinnakasvu pidurdada või seda raha tarbimisse suunates inflatsioonile hoogu juurde anda. Lisaks mõjutavad tarbimist ja investeerimist ka rikkuseefektist või tagatise väärtuse muutusest põhjustatud muutused varade hindades. Näiteks kui kinnisvarahinnad tõusevad, siis majapidamised rikastuvad ja võivad suurendada oma tarbimist. Kinnisvarahindade langedes aga majapidamised hoopis vähendavad tarbimist.

Mõju kogunõudlusele ja hinnatasemele

Muutused tarbimises ja investeeringutes muudavad toodete ja teenuste sisenõudlust võrreldes pakkumisega. Kui nõudlus ületab pakkumise, tekib hinnatõususurve. Lisaks võivad muutused kogunõudluses (s.t sisenõudlus koos netoekspordiga) kaasa tuua kas karmimaid või leebemaid tingimusi tööjõuturul ja vahetarbekaupade turul. See aga mõjutab kõnealustel turgudel omakorda hinna- ja palgakujundust.

Mõju laenupakkumisele

Muutus rahapoliitilistes intressimäärades võib mõjutada pankade välisfinantseerimise hinda erinevalt, sõltuvalt panga kapitalipositsioonist ja omavahenditest. See kanal on eriti oluline kriisitingimustes, kui kapitali napib ja seda on keerulisem kaasata.

Samuti suurendavad kõrgemad intressimäärad tõenäosust, et laenuvõtjad ei suuda enam oma laene tagasi maksta ning pangad võivad majapidamistele ja ettevõtetele pakkuda vähem laene. See võib omakorda vähendada majapidamiste tarbimist ja ettevõtete investeeringuid. Lisaks traditsioonilisele laenukanalile, mis keskendub laenupakkumise mahule, eksisteerib ka riskivõtmise kanal, mis tähendab, et pankade soov kanda laenupakkumisega kaasnevaid riske võib väheneda. See kanal toimib üldjuhul kaheti:

  1. madalad intressimäärad kergitavad varade ja tagatiste hinda, mis koos usuga nende varade hinnakasvu jätkumisse paneb nii laenuvõtjaid kui ka panku võtma suuremaid riske;
  2. madalad intressimäärad muudavad atraktiivsemaks riskantsemad varad,, kuna nende tootlus on kõrgem.

Pankade puhul väljenduvad need trendid tavaliselt krediidistandardite lõdvendamises, mis võib aga viia liigse laenupakkumiseni.

Vaata lisaks