Rahapoliitika toimimine

Keskpank on ainus pangatähtede väljastaja ja kommertspankade kohustuslike reservide kehtestaja ehk monopolistlik baasraha pakkuja. Seetõttu on keskpangal võimalik ka määrata, millistel tingimustel pangad keskpangast laenu võtta saavad, ning seeläbi mõjutada pankadevahelise rahaturu tingimusi.

Muutus keskpanga kehtestatud rahapoliitilistes intressimäärades käivitab lühiajaliselt hulga mehhanisme ja mõjutab majandusagentide tegutsemist. Lõpptulemusena mõjutab see omakorda niisuguste reaalmajanduse näitajate arengut nagu toodangumaht ja hinnad. Seda mehhanismi nimetatakse rahapoliitika ülekandemehhanismiks. Kuigi rahapoliitika ülekandemehhanismi põhijooni mõistetakse hästi, on ta oma põhiolemuselt äärmiselt keerukas, nii et tänapäevalgi ei ole selle kõik üksikasjad teada.

Raha neutraalsuse põhimõte

Raha pikaajalise neutraalsuse põhimõte on makromajandusliku mõtlemiste ja teoreetiliste raamistike alus. Majanduses määravad reaalset sissetulekute ja tööhõive taset pikemas vaates eelkõige reaalsed pakkumisega seotud tegurid, nagu näiteks tehnoloogia, rahvastiku juurdekasv või majandusagentide eelistused.

Pikaajaliselt, st pärast seda, kui majandus on kohandunud, peegeldub majanduses oleva raha koguse muutus üksnes üldist hinnataset ega mõjuta püsivalt selliseid näitajaid nagu näiteks kogutoodang.

Inflatsioon - monetaarne ehk rahaline nähtus

Pikaajaliselt saab keskpank aidata majanduse kasvupotentsiaali tõsta üksnes säilitades keskkonna, kus hinnad on stabiilsed. Keskpank ei saa majanduskasvu toetada, paisutades rahapakkumist või hoides lühiajalisi intressimäärasid tasemel, mis ei ole kooskõlas hinnastabiilsusega. Ta saab mõjutada üksnes üldist hinnataset.

Kokkuvõttes on inflatsioon rahaline nähtus. Nagu kinnitab hulk empiirilisi uuringuid, seondub pikemaajaline kõrge inflatsioon tavaliselt rahamassi kiire kasvuga. Kuigi muud tegurid (näiteks kõikumised kogunõudluses, tehnoloogilised muutused või tooraine hinnast tingitud ššokid) võivad mõjutada hindade lühiajalist arengut, on aja jooksul võimalik nende mõju tasakaalustada, kohandades mõnevõrra rahapoliitikat.

Vaata lisaks