Märksõnad: 

Europangatähtede emiteerimise juriidiline õigus on nii Euroopa Keskpangal kui ka euroala liikmesriikide keskpankadel. Tegelikult emiteerivad pangatähti ning kõrvaldavad neid käibelt üksnes riikide keskpangad. Euroopa Keskpangal puudub sularahakassa ning ta ei osale sularahatehingutes.

Europangatähtede esimene seeria sisaldab seitset erineva nimiväärtusega pangatähte: 5-, 10-, 20-, 50-, 100, 200- ja 500eurone. Kõik pangatähed kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal.

Pangatähtede esiküljel kujutatakse aknaid ja väravaid, mis sümboliseerivad Euroopa avatuse ja koostöö vaimu. Euroopa Liidu 12 tähte on tänapäeva Euroopa dünaamilisuse ja harmoonia sümboliks. Tagaküljel kujutatud sillad sümboliseerivad nii Euroopa rahvaste kui ka muu maailma koostööd. Kujunduses lähtuti vastavale ajastule omasest arhitektuuristiilist ega püütud kujutada konkreetseid ehitisi.

Europangatähed kujundas Austria keskpanga pangatähtede disainer Robert Kalina.

Teise seeria pangatähtede nimiväärtused on 5, 10, 20, 50, 100 ja 200 eurot. Euroopa Keskpank on otsustanud, et 500eurone pangatäht jäetakse pangatähtede teisest seeriast välja. Teise seeria europangatähed kannavad edasi europangatähtede esimese seeria teemat „Ajastud ja stiilid“ ning on ka samades värvitoonides, kuid nende kujundust on tõhusamate turvaelementide lisamiseks mõnevõrra muudetud. Teise seeria europangatähtede kahel turvaelemendil kujutatakse Kreeka mütoloogiast tuntud Europet. Tema portree lisati teise seeria europangatähtedele sellepärast, et tal on selge seos Euroopaga ning ta annab pangatähtedele inimliku mõõtme.  Teise seeria pangatähti saab esimese seeria omadest kergesti eristada. Europangatähtedele andis värske ilme Berliinis töötav sõltumatu pangatähtede kujundaja Reinhold Gerstetter.

Teise seeria pangatähtede kujunduses on arvesse võetud riike, mis on Euroopa Liiduga ühinenud pärast esimese seeria pangatähtede kasutuselevõttu. Teise seeria pangatähtedel on sõna „euro” ladina (EURO), kreeka (EYRΩ) ja slaavi (EBPO) tähestikus, kuna 2007. aastal ühines Euroopa Liiduga Bulgaaria. Ajakohastatud on Euroopa kaarti, millel on Malta ja Küpros, ning Euroopa Keskpanga lühend on esitatud kümnes keeles.

 

Esialgu on paralleelselt kasutusel mõlema seeria europangatähed. Esimese seeria pangatähed kõrvaldatakse ringlusest järk-järgult ning nende staatus seadusliku maksevahendina vaadatakse üle küllaldase aja möödudes. Sellest kuupäevast, kui esimese seeria europangatähed enam maksevahendina ei kehti, teavitatakse üldsust varakult ette. Esimese seeria pangatähed säilitavad alati oma väärtuse ning neid saab igal ajal ümber vahetada kõigis euroala keskpankades.

Europangatähtedel on kujutatud Euroopa Keskpanga esimese presidendi Willem F. Duisenbergi, teise presidendi Jean-Claude Trichet' või kolmanda presidendi Mario Draghi allkiri. Kõik pangatähed on võrdselt kehtivad. Esimesed Euroopa Keskpanga praeguse presidendi Christine Lagarde allkirjaga pangatähed jõuavad ringlusesse 2021. aastal.


5eurone pangatäht

Esimese seeria 5eurone pangatäht

 

Mõõtmed: 120 x 62 mm 
Värv: hall 
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: klassikaline
Turvaelemendid

Teise seeria 5eurone pangatäht

 
Mõõtmed: 120 x 62 mm
Värv: hall
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: klassikaline
Emiteerimise aega: 2. mai 2013
Turvaelemendid


10eurone pangatäht

Esimese seeria 10eurone

 
Mõõtmed: 127 x 67 mm
Värv: punane
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: romaani
Turvaelemendid

Teise seeria 10eurone

 
Mõõtmed: 127 x 67 mm
Värv: punane
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: romaani
Emiteerimise aeg: 23. september 2014
Turvaelemendid


20eurone pangatäht

Esimese seeria 20eurone

 
Mõõtmed: 133 x 72 mm
Värv: sinine
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: gooti
Turvaelemendid

Teise seeria 20eurone

 

Mõõtmed: 133 x 72 mm
Värv: sinine
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: gooti
Emiteerimise aeg: 25. november 2015
Turvaelemendid


50eurone pangatäht

Esimese seeria 50eurone

 
Mõõtmed: 140 x 77 mm
Värv: oranž
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: renessanss
Turvaelemendid

Teise seeria 50eurone

 

Mõõtmed: 140 x 77 mm
Värv: oranž
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: renessanss
Emiteerimise aeg: 4. aprill 2017
Turvaelemendid


100eurone pangatäht

Esimese seeria 100eurone

 
Mõõtmed: 147 x 82 mm
Värv: roheline
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: barokk ja rokokoo
Turvaelemendid

Teise seeria 100eurone

Värv: roheline
Mõõtmed: 147 x 77 mm
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: barokk ja rokokoo
Emiteerimise aeg: 28. mai 2019
Turvaelemendid


200eurone pangatäht

Esimese seeria 200eurone

 

Mõõtmed: 153 x 82 mm
Värv: kollakaspruun
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: raud- ja klaasarhitektuur
Turvaelemendid

Teise seeria 200eurone

 

Värv: kollakaspruun
Mõõtmed: 153 x 77 mm
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: raud- ja klaasarhitektuur
Emiteerimise aeg: 28. mai 2019
Turvaelemendid

 


500eurone pangatäht

 
Mõõtmed: 160 x 82 mm
Värv: lilla
Pangatähel kujutatud arhitektuuristiil: 20. sajandi modernne arhitektuur
Turvaelemendid

4. mail 2016 otsustas Euroopa Keskpanga nõukogu, et 500eurosed pangatähed jäetakse teise seeria europangatähtede hulgast välja. Eesti Pank lõpetas 500euroste pangatähtede väljastamise 26. jaanuaril 2019. 500eurone pangatäht säilitab igavesti oma väärtuse ning  jääb seaduslikuks maksevahendiks, millega saab tasuda kaupade ja teenuste eest samamoodi nagu kõigi teiste europangatähtedega.