Meene- ja pühendusmündid

Meenemündid (collector coins) vermitakse väärismetallidest, et jäädvustada tähtsaid isikuid ja sündmusi. Meenemündid ei ole mõeldud ringlusse laskmiseks ja need kehtivad seadusliku maksevahendina üksnes mündi emiteerinud riigis. Väärismetallist meenemüntide müügihind on enamasti kõrgem mündi nimiväärtusest.

Meenemündid peavad olema kergesti eristatavad käibemüntidest ja vastama kindlatele nõuetele.

  • Nende nimiväärtus peab erinema käibemüntide nimiväärtusest.
  • Nende kujundus ei tohi olla sarnane euro käibemüntide ühise külje kujundusega. Kui kujundus on sarnane ükskõik millise euro käibemündi rahvusliku küljega, siis peab üldise välimuse järgi olema lihtne neid käibemüntidest eristada.
  • Nende värv, diameeter ja kaal peavad märkimisväärselt erinema käibemüntidest vähemalt kahe või kolme tunnusjoone poolest.
  • Nende serv ei tohi olla rihveldatud või "Hispaania lille" kujuga.

2eurosed pühendusmündid (commemorative coins) on ringlusse lastavad käibemündid, mille liikmesriiki tähistava ehk rahvusliku külje tavakujundus on asendatud erikujundusega, et jäädvustada mõnda rahvuslikku või üleeuroopalise tähtsusega sündmust või teemat. Pühendusmündiks sobib kõige paremini 2eurone käibemünt, sest tänu suurele läbimõõdule ja headele tehnilistele omadustele on seda münti keeruline võltsida. Pühendusmündi muud tunnusjooned ja omadused ning ühine külg on samasugused nagu tavalisel 2eurosel käibemündil.

Iga euroala riik võib emiteerida kuni kaks 2eurost pühendusmünti aastas, välja arvatud juhul, kui kõik euroala riigid emiteerivad ühise pühendusmündi. Liikmesriigid peavad teavitama üksteist pühendusmündi kujunduse kavandist ning saama sellele Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja teiste euroala riikide heakskiidu. Ametlikult heaks kiidetud pühendusmüntide kujundused avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.