Teave sularahakäitlejatele

Kõik sularahakäitlejad, sh pangad, sularahaveoga tegelevad ettevõtted ja valuutavahetusasutused on kohustatud ringlusest kõrvaldama kõik nende valduses olevad europangatähed ja -mündid, mille kohta nad teavad või mille kohta neil on piisavalt põhjust uskuda, et need on võltsitud. Sellised pangatähed ja mündid tuleb üle anda pädevatele riigiasutustele (Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2001 ja selle muudatus (EÜ) nr 44/2009).

Ettevõtted tohivad europangatähti uuesti ringlusse lasta alles pärast seda, kui neid on Euroopa standardite kohaselt kontrollitud. Ettevõtted, kus pangatähti ei kontrollita sularahatöötluses kasutatavate seadmete abil, peavad enne pangatähtede klientidele edastamist käsitsi kontrollima, kas pangatähed on ehtsad ja ringluskõlblikud.

Sularahatöötluses kasutatavate katsetatud autentimisseadmete loetelu EKP kodulehel

Mida teha, kui arvad, et pangatäht on võltsitud?

  • Ära võta vastu pangatähte, mille ehtsuses sa kahtled.
  • Lähene kliendile heauskselt ja küsi talt arve tasumiseks mõnda teist pangatähte. 
  • Teavita kohe kohalikku politseiasutust ja/või turvatöötajat.
  • Jäta kliendi kohta meelde võimalikult palju üksikasju.
  • Kui kliendilt on ekslikult vastu võetud võltsitud pangatäht, ei tohi seda mingil juhul uuesti ringlusse lasta. Võltsitud pangatähe edastamist käsitletakse kuriteona.
  • Võltsimiskahtlusega pangatäht tuleb üle anda politseile või toimetada kohalikku pangafiliaali või oma riigi keskpanka. Kui pangatäht tunnistatakse ehtsaks, tagastatakse raha omanikule.
  • Taga igas olukorras iseenda julgeolek.