Euroala tarbijate makseharjumuste uuring

Euroala tarbijate makseharjumuste uuring (SPACE) kogub andmeid euroala inimeste maksekäitumise kohta ehk kuidas inimesed kasutavad sularaha ja sularahata maksevahendeid. Uuringuga kogutakse andmeid nii müügikohtade kui ka eraisikute vaheliste ostude kohta, samuti kajastatakse interneti või telefoni teel tellitud ostusid, aga ka interneti teel arvete tasumist.

Tarbijate makseharjumuste uuring käsitleb ka tegureid, mis mõjutavad inimeste hoiakuid ja maksekäitumist, nagu näiteks makseviisi eelistused ning erinevate makseviiside kasutamise lihtsus ja kättesaadavus. Uuringu tulemused aitavad meil paremini mõista tarbijate käitumist ja maksekeskkonna trende ning toetada sularaha ja jaemaksete arengut.

Esimene kogu euroala hõlmav maksekeskkonna uuring viidi läbi 2019. aastal ja seda korratakse iga kahe aasta järel.

Järgmise uuringu intervjuud toimuvad septembrist 2021 maini 2022. Andmeid kogub Euroopa Keskpanga ja Eesti Panga palvel uuringufirma Kantar Public. Uuringu tulemused avaldame 2022. aasta lõpus.

Kantar Public võtab ühendust üle 40 000 inimesega euroalal, et kutsuda neid uuringus osalema veebi- ja telefoniintervjuude vahendusel. Teie tagasiside on meile väga tähtis ja seepärast palume teil uuringus osaleda, kui uuringufirma teiega ühendust võtab.

Euroopa Keskpank hindab teie privaatsust ja andmekaitset – teilt ei küsita tundlikku infot, nagu näiteks krediitkaardi andmeid, ning teie isiklikke andmeid ei jagata kolmandate pooltega.

Lisateavet saab e-posti aadressil [email protected].

2019. aasta uuringutulemuste eestikeelne kokkuvõte: https://www.eestipank.ee/press/sularahakasutus-euroalal-endiselt-sage-pandeemia-suurendas-kontaktivabu-makseid-09122020