Sisuleht

30.03.2021
Vastutsükliline kapitalipuhver
Vastutsüklilise kapitalipuhvri eesmärk on kaitsta pangandussüsteemi kahju eest, mis võib tekkida...
28.12.2020
Makrofinantsjärelevalve instrumendid
Eesti Panga kasutada olevad makrofinantsjärelevalve vahendid jagunevad kolmeks. Nn...
20.11.2020
Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver
Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri eesmärk on suurendada süsteemselt oluliste turuosaliste...
28.04.2020
Süsteemse riski puhver
Süsteemse riski puhvri eesmärk on ennetada ja maandada süsteemseid riske, mis võivad avaldada tõsist...
10.09.2019
Hüpoteeklaenude riskikaalu alampiir
Sisereitingute meetodit (Internal Ratings Based (IRB) approach) kasutavad pangad kohustuvad...
03.12.2018
Makrofinantsjärelevalve
Makrofinantsjärelevalve hõlmab süsteemsete riskide määratlemist ja hindamist ning finantsstabiilsust...
02.01.2015
Eluasemelaenude väljastamise nõuded
Eluasemelaenude väljastamist reguleerivate nõuete eesmärk on suurendada laenusaajate ja -andjate...