Süsteemse riski puhver

Süsteemse riski puhvri eesmärk on ennetada ja maandada süsteemseid riske, mis võivad avaldada tõsist negatiivset mõju finantssüsteemile ja Eesti majandusele. Puhvrinõue aitab kindlustada, et pankadel oleks süsteemsete riskide katteks piisavalt kapitali.

Süsteemse riski puhvri nõude võib Eesti Pank kehtestada pankade kõikide riskipositsioonide, valdkondlike riskipositsioonide[1] või nende alamrühmade suhtes. Valdkondlike riskipositsioonide määratlemisel lähtub Eesti Pank Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunistest. Lisaks võib Eesti Pank kehtestada süsteemse riski puhvri nõude teises liikmesriigis asuvate riskipositsioonide suhtes, et tunnustada selles riigis kehtestatud süsteemse riski puhvri nõuet.

Süsteemse riski puhvri nõude kehtimine Eestis

Riskipositsioon

Puhvrimäär

Kehtivus

Ulatus

Kõik Leedu residendist füüsiliste isikute vastu olevad,
elamukinnisvaraga tagatud jaenõuded (ESRN/2022/1)
2%alates 01.07.2022Kõik krediidiasutused

Kõik Eestis asuvad riskipositsioonid

0%

1.05.2020 – 05.12.2021

Kõik krediidiasutused

1%

1.08.2016 – 30.04.2020

Kõik krediidiasutused

Koguriskipositsioon

2%

1.08.2014 – 31.07.2016

Kõik krediidiasutused

 

Eesti Panga presidendi määrused

 


[1] Valdkondlikud riskipositsioonid on:

  1. kõik jaenõuded füüsiliste isikute vastu, mis on tagatud elamukinnisvaraga
  2. kõik nõuded juriidiliste isikute vastu, mis on tagatud ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga
  3. kõik nõuded füüsiliste isikute vastu, välja arvatud punktis 1 nimetatud nõuded
  4. kõik nõuded juriidiliste isikute vastu, välja arvatud punktis 2 nimetatud nõuded

Vaata lisaks