25.09.2018

Vastutsüklilise kapitalipuhvri eesmärk on kaitsta pangandussüsteemi võimalike kahjude eest, mis tekivad finantstsüklist tuleneva süsteemse riski suurenemise tõttu. Vastutsüklilise kapitalipuhvri kehtestamisega nõutakse pankadelt kiire laenukasvu perioodil lisakapitali; finantstsükli languse... veel

28.06.2018

Eesti Panga kasutada olevad makrofinantsjärelevalve vahendid jagunevad kolmeks:

 • Nn moraalse mõjutamise (moral suasion) vahendid, millega Eesti Pank juhib turuosaliste tähelepanu finantssüsteemi haavatavustele ning mõjutab sellega kaudselt turuosaliste ootusi. Siia alla kuuluvad näiteks... veel
 • 28.06.2018

  Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri eesmärk on suurendada süsteemselt oluliste turuosaliste toimekindlust. Süsteemselt oluliste krediidiasutuste olulisus võib tuleneda nii nende suurusest, keerukusest kui ka tugevast seotusest finantssüsteemi teiste osalistega.

  Eesti Pank määras... veel

  09.05.2018

  Eestis tegutseb neli süsteemselt olulist panka: Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank ja LHV Pank. Need pangad peavad täitma täiendavaid kapitalipuhvri nõudeid. Aga miks on just neil vaja rohkem kapitali hoida?

  Üks pluss üks võrdub kaks. Kaks miinus üks võrdub üks. Neid tehteid suudavad teha... veel

  08.05.2018

  Süsteemse riski puhvri eesmärk on suurendada finantssektori vastupanuvõimet pikaajalistele mittetsüklilise iseloomuga riskidele, mis võivad avaldada tõsist negatiivset mõju riigi finantssüsteemile ja reaalmajandusele.

  Alates 1. augustist 2016 kehtib kõikidele Eestis tegevusloa alusel... veel

  01.11.2017
  • Finantsstabiilsuse riskid on kokkuvõttes väikesed. Riske maandavad majanduskasvuga kaasnev tulude kasv, suured finantspuhvrid ja pankade tugev kapitaliseeritus
  • Kõige tõsisemalt ohustavad Eesti finantsstabiilsust Põhjamaade kinnisvaraturu riskid, mille realiseerumisel võib... veel
  16.06.2017
    Timo Kosenko Eesti Panga ökonomist
  • Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu hindas 2016. aastal kinnisvaraga seotud riske Euroopa Liidus; hoiatuse said kaheksa riiki, sh Soome ja Rootsi
  • Eesti hoiatust ei saanud, kuna Eesti Panga võetud meetmetest piisab riskide... veel
  23.05.2017
  • Eluasemelaenunõuete kehtestamisele järgnenud kahe aasta jooksul ei ole pankade laenutingimused leevenenud
  • Koos noorte laenuvõtjate suurema osakaaluga on kasvanud KredExi laenukäenduse kasutamine ja keskmine eluasemelaen võetakse pisut pikemaks ajaks
  • Laenuvõtja peab... veel
  25.08.2016
  • Uus loodav pank kasvataks Eesti pangandussektori varade mahtu ligi 40%
  • Uus loodav pank oleks Baltimaades suuruselt teine pank
  • Eesti eraisikute pangateenuste turul võib uus pank tugevdada konkurentsi
  • Eesti finantsstabiilsust hakkaks mõjutama Läti ja Leedu... veel
  21.12.2015
  Eesti Panga Toimetised 7/2015 Manuel Buchholz. How effective is macroprudential policy during financial downturns? Evidence from caps on banks leverage Pärast ülemaailmset finantskriisi on paljud riigid uuendanud oma järelevalveraamistikku nii, et see sisaldab ka... veel
  Subscribe to Märksõna: makrofinantsjärelevalve
  Subscribe to Märksõna: makrofinantsjärelevalve