Tule tööle!

Ootame sind meie meeskonnaga liituma, kui sa tunned huvi finantsmaailma vastu, jagad meie väärtusi, tahad aidata kaasa raha väärtuse säilimisele ja soovid panustada organisatsiooni, mille eesmärk on tugevdada euroala majandust.

Vaata töökuulutusi


Meie töö mitu tahku

Oleme arenev organisatsioon, mis kohandab oma tegevusi ja tööprotsesse pidevalt muutuva keskkonna ja uute nõudmistega. Meie pangas on 11 osakonda, kus töötab kokku üle 240 kolleegi.

Paljud meie töötajad panustavad rahvusvaheliste komiteede ja töörühmade töösse ning teevad koostööd rahvusvaheliste rahandus- ja finantsasutustega. Samuti teeme tihedat koostööd teiste riikide keskpankadega.

Eesti Panga vundament ja väärtused

Meist kui organisatsioonist annavad põhjaliku ülevaate meie missioon, visioon, organisatsioonilised väärtusedülesannete ja strateegiliste eesmärkide kirjeldused ning organisatsiooni struktuur.

Igapäevatöös ja -suhtluses on meile suunanäitajaks Eesti Panga väärtused: usaldus, asjatundlikkus, ühtekuuluvus ja paindlikkus.

Meie jaoks on oluline, et Eesti Pangas töötavad pädevad ja pühendunud inimesed, kes on rahul nii tööandjaga kui ka oma töö sisuga. Peame tähtsaks head tööõhkkonda, töötajaid väärtustavat töökultuuri ning töötajate rahulolu.

Töötajate arendamine

Väärtustame Eesti Pangas asjatundlikkust.

  • Püüdleme selle poole, et meie juures töötaksid parima erialase ettevalmistuse ja laia silmaringiga inimesed.
  • Pingutame pidevalt, et toetada oma töötajate kutsealast ja isiklikku arengut.

Meie inimeste oskused, teadmised ja kogemused on meie edu pant. Seetõttu investeerime pidevalt õppe- ja arengutegevusse, püüdes leida tasakaalu organisatsiooni ja töötaja isiklike vajaduste ja huvide vahel.

Loe töötajate arendamisest

Praktika Eesti Pangas

Praktikandid on meie tuleviku tegijad. Praktikandina saad meie juures ülevaate keskpangast kui organisatsioonist, meie ülesannetest ja tegevustest ning reaalse töökogemuse keskpanganduse igapäevatööst. Sul on võimalus õppida oma ala parimatelt, sind juhendavad toetavad kolleegid, saad uusi teadmisi ja professionaalseid kontakte ning osaled meie tegevustes ja üritustel. Pakume sulle erinevaid õppimis- ja arenemisvõimalusi ning maksame praktika eest tasu.

Sa oled osa meie meeskonnast!

Loe lähemalt praktikast