Praktika Eesti Pangas

Pilt

Praktikantide programmi eesmärk on arendada Eesti Panga ja nii Eestis kui ka välismaal asuvate kõrgkoolide vahelist koostööd teineteisele huvipakkuvates valdkondades. Praktikandid saavad ülevaate keskpangast kui organisatsioonist, selle ülesannetest ja tegevusest.

Pank võtab praktikale kõrgharidust omandavaid üliõpilasi ning pakub neile võimalust sooritada juhendaja käe all kuni kolmekuuline praktika.

Praktikant peaks praktikatöö raames tegema üht kolmest:

 • koguma, töötlema ja/või analüüsima teavet ning vajaduse korral koostama selle alusel kokkuvõtteid/ülevaateid, või
 • kinnistama ja süvendama koolis omandatud teadmisi ja oskusi praktilise tööga.

Praktikandile makstakse praktika ajal töötasu.

Taotlusinfo

Praktikakoha taotlemiseks palume saata e-posti või posti teel:

 • avaldus,
 • CV,
 • kõrgkooli tõend õppimise kohta ja väljavõte õpinguraamatust koos keskmise hindega.

Avalduses ootame vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Millises Eesti Panga osakonnas soovid praktikat sooritada?
 • Millal praktika peaks algama ja kui kaua kestma?
 • Milline kolmest ülalkirjeldatud tegevusest Sind praktikatöö kirjutamisel huvitab?
 • Kas on mõni uurimisteema/valdkond, millega sooviksid praktika käigus tegeleda? Palun kirjelda oma eelistusi võimalikult täpselt.
 • Kui oled varem kirjutanud uurimistöid (sh kursusetööd) või osalenud projektides, töögruppides vms, siis palun kirjelda neid lühidalt.
 • Kes võiks Sind soovitada (õppejõu nimi ja kontaktandmed)?

2022. aastal ootavad praktikante:

 • Administratiivosakond
 • Makse- ja arveldussüsteemide osakond
 • Rahapoliitika ja majandusuuringute osakond
 • Juhatuse sekretariaat
 • Finantstehingute osakond

Taotluste esitamise tähtajad:

 • 5. aprill (kui praktika jääb vahemikku mai–august)
 • 5. august (kui praktika jääb vahemikku september–detsember)
 • 5. detsember (kui praktika jääb vahemikku jaanuar–aprill)

2023. aasta praktikakohtade kohta avaldame info 2023. aasta kevadel.

Kui taotluse esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

Posti teel palume saata dokumendid aadressile:

Personali- ja arendusteenistus
Eesti Pank
Estonia pst 13
15095 Tallinn

E-posti teel palume saata dokumendid aadressile [email protected]

NB! Ühendust võtame ainult valituks osutunud kandidaatidega ning teeme seda kuu aja jooksul pärast konkursi lõpptähtaega.

Soovitused praktikale kandideerijale:

 • Vali konkreetne teema, mis ka endale meeldib.
 • Selgita varakult välja, mida pank praktikandilt ootab, ja anna teada oma ootustest.
 • Praktika kestuse valimisel arvesta, et üks kuu on enamasti liiga lühike periood, kuna organisatsiooni sisseelamiseks läheb samuti aega.
 • Ole kohusetundlik ja suhtle aktiivselt.
 • Arvesta, et enamjaolt tuleb teha iseseisvat tööd.
 • Enne praktikat tutvu panga ülesannete ja tegevusega.
 • Kui Sind esimesel korral ei valita, siis ära heida meelt, vaid proovi uuesti.