Eestlaste toetus ühisrahale on Euroopa kõrgeim

Autori Nils Vaikla pilt

Nils Vaikla

Eesti Panga rahvusvaheliste suhete spetsialist

Postitatud:

06.10.2015

Kas teie toetate Euroopa majandus- ja rahaliitu, millel on ühisvaluuta euro? Selle Eurobaromeetri uuringus esitatud küsimuse kohaselt on eestlaste toetus ühisrahale Euroopa riikide võrdluses suurim. Lisaks näitas uuring, et ühisvaluutat jagavates riikides on toetus eurole kerkinud viimase kuue aasta kõrgeimale tasemele.

Värskeim Eurobaromeetri uuring (juuli 2015) näitab, et Euroopa Liidu liikmesriikide võrdluses on ühisvaluutale suurim toetus Eestis: koguni 83% eestlastest toetab eurot. Eestile järgnevad teised väikeriigid nagu Slovakkia (81%), Luksemburg (80%) ja Iirimaa (79%). Madalaim toetus eurole on Suurbritannias (20%), Tšehhis (22%) ja Rootsis (25%).

Eestlaste toetus eurole on pärast ühisraha kasutuselevõttu valdavalt tõusvas trendis liikunud. Vahetult enne euro kasutuselevõttu ehk 2010. aasta sügisel oli Eesti toetus eurole 63%, kuid juba 2011. aasta kevadeks ehk loetud kuud pärast euro käibele tulekut kerkis toetus 70%-ni. Kui jätta välja väike langus 2011. aasta teisel poolel, on eestlaste toetus eurole järjekindlalt suurenenud, ületades märkimisväärselt nii Euroopa Liidu kui ka euroala keskmist.

Eestiga sarnast mustrit saab täheldada ka 2014. aastal euroalaga liitunud Lätis ja käesoleval aastal ühisvaluuta kasutusele võtnud Leedus. Lätis oli vahetult enne euro kasutuselevõttu toetus ühisrahale 53%, kuid pooleteise aastaga on näitaja kerkinud 78%-ni. Leedu toetus eurole oli 2014. aasta sügisel 63% ja 2015. aasta kevadel juba 73%.

Miks on Eesti ja teiste väikeriikide elanike toetus eurole niivõrd kõrge? Algset madalat toetust eurole selgitab valdavalt kartus hindade kallinemise ja rahvusvaluuta kui riikliku iseseisvuse sümboli kaotamise ees. Kuid vahetult pärast euroalaga liitumist on kõigis kolmes Balti riigis toetus eurole kiiresti kasvanud. Siit võib järeldada, et just väikeriikide elanikud ja ettevõtted tajuvad kiiremini euro praktilisi hüvesid, nagu  valuutavahetuskulude vähenemist – nii reisimisel kui ka kaubavahetusel – ning kaupade ja teenuste hindade kergemat võrreldavust Euroopa omadega. Laiemat pilti vaadates võib oletada, et Baltimaade toetus peegeldab  võimalust tunda end maailma ühe mõjukama majanduspiirkonna osana, mis suurendab elanike majanduslikku turvatunnet ja tugevdab sidet Euroopaga.

Toetus eurole on viimastel aastatel kerkinud kogu Euroopa Liidus. Eurobaromeetri andmeil toetab 57% Euroopa Liidu kodanikest Euroopa majandus- ja rahaliitu ning ühisraha eurot. Euroala liikmesriikides oli toetus eurole veelgi kõrgem – 69%. Viimati oli euroalasse kuuluvate liikmesriikide kodanike toetus eurole niivõrd kõrge 2009. aastal. Vahepealne langus ja järgnev tõus on selgitatav avaliku sektori võlakriisiga erinevates euroala liikmesriikides, mille vaibumise järel on taastunud ka inimeste toetus ühisrahale.

Euroopa Komisjoni tellitud Eurobaromeetri küsitlus tehakse liikmesriikides kaks korda aastas ning selle eesmärk on uurida Euroopa Liidu kodanike arvamust erinevate Euroopa majandus- ja rahaliitu puudutavate teemade kohta. Muu hulgas vastavad Eurobaromeetri valimisse sattunud küsitletavad küsimusele „kas toetate Euroopa majandus- ja rahaliitu, millel on ühisvaluuta euro?“


Autori arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega