Eesti Panga tippjuhtide töötasud 2012

Korruptsioonivastases seaduses loetletud Eesti Panga ametiisikutele 2012. aastal väljamakstud summad.

Eesti Panga juhatuse liikmetele 2012. aastal väljamakstud tasud

JrkAmetikoht
Eesti Pangas
NimiKokku
2012
Põhipalk
2012. aastal
Lisatasud ja
hüvitised kokku
Muud
tasud
 [1]
1presidentAndres Lipstok148 311,69 [2]41 981,6321 200,0685 130 [2]
3presidentArdo Hansson47 057,1446 688,96368,180
4asepresidentÜlo Kaasik71 002,4457 877,3911 108,682016,37
5asepresidentMadis Müller83 937,5272 621,5293162000

 

Eesti Panga nõukogule 2012. aastal väljamakstud tasud

JrkAmetiisiku nimiAmetikoht
Eesti Pangas
Nõukogu
liikme hüvitis
1Jaan Sven Männiknõukogu esimees19 940,40
2Kalev Kallonõukogu liige12 271,08
3Irene Kullnõukogu liige14 316,08 [3]
4Enn Listranõukogu liige12 271,08
5Tõnis Paltsnõukogu liige12 271,08
6Valdo Randperenõukogu liige12 271,08
7Liina Tõnissonnõukogu liige12 271,08
8Urmas Varblanenõukogu liige14 316,08 [3]
[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.
[2] Eesti Panga president Andres Lipstok sai töölt lahkumisel lahkumishüvitist 12 kuu põhipalga ulatuses kogusummas 85 130 eurot.
[3] Eesti Panga nõukogu liikmetele Irene Kullile ja Urmas Varblasele maksti täiendavate tööülesannete eest tasu 2045 eurot.