Korruptsioonivastases seaduses loetletud Eesti Panga ametiisikutele 2012. aastal väljamakstud summad.

Eesti Panga juhatuse liikmetele 2012. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametikoht
Eesti Pangas
Nimi Kokku
2012
Põhipalk
2012. aastal
Lisatasud ja
hüvitised kokku
Muud
tasud
 [1]
1 president Andres Lipstok 148 311,69 [2] 41 981,63 21 200,06 85 130 [2]
3 president Ardo Hansson 47 057,14 46 688,96 368,18 0
4 asepresident Ülo Kaasik 71 002,44 57 877,39 11 108,68 2016,37
5 asepresident Madis Müller 83 937,52 72 621,52 9316 2000

 

Eesti Panga nõukogule 2012. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametiisiku nimi Ametikoht
Eesti Pangas
Nõukogu
liikme hüvitis
1 Jaan Sven Männik nõukogu esimees 19 940,40
2 Kalev Kallo nõukogu liige 12 271,08
3 Irene Kull nõukogu liige 14 316,08 [3]
4 Enn Listra nõukogu liige 12 271,08
5 Tõnis Palts nõukogu liige 12 271,08
6 Valdo Randpere nõukogu liige 12 271,08
7 Liina Tõnisson nõukogu liige 12 271,08
8 Urmas Varblane nõukogu liige 14 316,08 [3]
[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.
[2] Eesti Panga president Andres Lipstok sai töölt lahkumisel lahkumishüvitist 12 kuu põhipalga ulatuses kogusummas 85 130 eurot.
[3] Eesti Panga nõukogu liikmetele Irene Kullile ja Urmas Varblasele maksti täiendavate tööülesannete eest tasu 2045 eurot.