Põhja-Balti koostöö

Eesti finantssüsteem on tihedalt seotud Põhja- ja Baltimaadega, mistõttu on tähtis teha nende riikidega koostööd. Põhja-Balti finantsstabiilsuse alases koostöös on kaks peamist tegevussuunda.

  • Mitmepoolne koostöö Põhja-Balti keskpankade, rahandusministeeriumite, finantsjärelevalveasutuste ja kriisilahendusasutuste vahel keskendub valmisolekule finantskriisi haldamiseks. Koostöö rajaneb sõlmitud koostöökokkuleppel ning igapäevaselt tehakse seda stabiilsusgrupi (NBSG – Nordic-Baltic Stability Group) kaudu.
  • Makrofinantsjärelevalve valdkonda puudutavaid teemasid käsitletakse keskpankade presidentidest ja järelevalvejuhtidest koosnevas koostöökogus (NBMF – Nordic-Baltic Macroprudential Forum). Eesti Panga spetsialistid osalevad selle koostöökogu tegevust ettevalmistavates ekspertgruppides. Samuti toimuvad piirkonna keskpankade spetsialistide vahel seminarid, kus jagatakse vastastikku analüüsitulemusi ja hinnanguid ning arutatakse päevakajalisi finantssektori poliitika teemasid.

Arvestades Põhjamaade mõne pangagrupi suurt turuosa Eestis on finantsstabiilsuse riskide hindamisel ja sobivate meetmete väljatöötamisel lisaks mitmepoolsele koostööle väga oluline ka kahepoolne koostöö asjaomaste emapankade riikide keskpankadega.

Vaata lisaks