Töötajate arendamine

Eesti Pank väärtustab asjatundlikkust. Ühelt poolt püüdleme selle poole, et meie juures töötaksid parima erialase ettevalmistuse ja laia silmaringiga inimesed, aga teisalt pingutame pidevalt ka selle nimel, et toetada oma töötajate kutsealast ja isiklikku arengut.

Meie inimeste oskused, teadmised ja kogemused on meie edu pant. Seetõttu investeerime pidevalt õppe- ja arengutegevusse, püüdes leida tasakaalu organisatsiooni ja töötaja isiklike vajaduste ja huvide vahel. 

Kuna kuulume Euroopa Keskpankade Süsteemi, on meil unikaalne võimalus töötada koos teiste Euroopa keskpankadega kolleegidega. Tihe rahvusvaheline koostöö soodustab arengut juba igapäevatöö kaudu ja avab ka võimalusi osaleda Euroopa Keskpanga, riikide keskpankade ja teiste koostööpartnerite (nt IMF Institute, Joint Vienna Institute, USA Föderaalreserv) pakutavates koolitusprogrammides.

Eesti Pangas on palju võimalusi oma oskuste ja teadmiste arendamiseks. Siin mõned näited:

  • asjatundlike kolleegide abi ja toetus
  • lühiajalised õppevisiidid ja projektitöö Euroopa Keskpangas või eurosüsteemi riigi keskpankades
  • teiste riikide keskpankade ja Euroopa Keskpanga koolitused
  • osalemine eurosüsteemi töögruppides
  • ühtset juhtimis- ja organisatsioonikultuuri toetavad koolitused oma ala parimatelt koolitajatelt
  • töötajal on võimalus valida oma vajadustest ja huvidest lähtuvaid pangaväliseid koolitusi
  • põnevad loengud, mida pakume nii oma töötajatele kui ka huvilistele väljastpoolt
  • töötajate karjääri- ja arengunõustamine ning juhtide osalemine mentoriprogrammis
  • sisukas erialaraamatukogu