Eesti Maksekeskkonna Foorum

Eesti Maksekeskkonna Foorum (MKF) loodi 2012. aastal Eesti Panga, pangaliidu ja rahandusministeeriumi vahel sõlmitud kolmepoolse koostöökokkuleppega

Maksekeskkonna Foorumi eesmärk on toetada turuosaliste koostöö kaudu Eesti maksekeskkonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut ning kohanemist rahvusvahelisel makseteenuste turul toimuvate muutustega.

Foorumi põhiülesanded:

  • kasvatada üldist teadlikkust SEPA (Single Euro Payments Area) pakutavate makseteenuste ja ‑lahenduste kohta,
  • anda sisendit ja tagasisidet Eesti turuosaliste ühiste seisukohtade kujundamiseks üleeuroopaliste algatuste kohta,
  • vahetada teavet ja kogemusi, et tunnetada klientide ootusi paremini ja tuvastada kasutuses olevate lahenduste kitsaskohti,
  • anda klientide ootuste ja vajaduste kohaselt juhiseid Eesti maksekeskkonna täiustamiseks ja arendamiseks,
  • kaasata turuosalised aktiivselt makseteenuste ja -lahenduste kujundamise protsessi, et võimaldada tarbijatel ja ettevõtetel kasutada uusi makseteenuseid ning pankade vahel hästi toimivaid makselahendusi.

Ülesannete täitmiseks moodustab Maksekeskkonna Foorum vajaduse korral ekspertide tasemel ajutisi töörühmi, mis arutavad süvitsi konkreetseid teemasid.

Foorumit juhib neutraalse osalisena Eesti Pank, kes teeb aktiivselt koostööd pangaliidu ja rahandusministeeriumiga. Foorumisse on kaasatud Eestis tegutsevad pangad jt makseteenuste pakkujad, makseteenuste kasutajad, huvirühmade, sh avaliku sektori esindajad (kaupmeeste ja ettevõtjate liitude esindajad) ja taristuettevõtted. Foorum koguneb kaks korda aastas.

Üksikasjalikumat teavet käsitletavate teemade, osalejate, toimunud koosolekute ja töörühmade kohta saab aadressilt https://www.pangaliit.ee/arveldused/eesti-maksekeskkonna-foorum.