Märksõnad: 

Ühtne euromaksete piirkond (Single Euro Payment Area, SEPA) on maksepiirkond, mis ühendab kõiki Euroopa Liidu riike ning lisaks Islandit, Liechtensteini, Monacot, Norrat ja Šveitsi. SEPA võimaldab era- ja äriklientidel ning avaliku sektori asutustel ühtsetel alustel algatada ja võtta vastu elektroonilisi euromakseid, eristamata piiriüleseid ja riigisiseseid makseid. Eurodes tehtud makse ükskõik millisesse Euroopa Liidu riiki on seega riigisisene makse nii ülekande kiiruse kui ka makse hinna mõttes (NB! makse tegemisel teise riiki on oluline märkida, et ülekandekulud tasutakse pooleks). SEPA eesmärk on tagada kõigile Euroopa Liidu elanikele, ettevõtetele ja asutustele lihtsad, kiired, turvalised ja soodsad makselahendused, mille kasutamiseks piisab oma koduriigis asuvast pangakontost ja maksekaardist. Selle kaudu edendatakse Euroopa lõimumist.

SEPA elluviimiseks ja euromaksete tegemiseks on kehtestatud ühtsed (viited inglisekeelsele Euroopa Keskpanga lehele):

SEPAga liitumine on toonud kaasa mitmeid muudatusi. Alates 1. veebruarist 2014 peavad kõik Eesti elanikud kasutama maksete tegemisel 20-kohalist rahvusvahelist kontonumbrit (IBAN). Ühtlasi lõpetati riigisisene otsekorraldusteenus ning see asendati e-arve püsimaksega. Suuremad ettevõtted, kes kasutavad massmakseid, pidid oma infosüsteemid ning äri- ja raamatupidamistarkvara viima vastavusse uue standardiga (ISO 20022 XML).