Maksete ülevaade

Eesti Pank avaldab neli korda aastas (jaanuaris, aprillis, juulis ja oktoobris) põhjaliku maksete ülevaate, millest leiab infot selle kohta:

  • milliseid makseviise Eesti elanikud ja ettevõtted kõige enam kasutavad
  • kui palju riigi sees või piiriüleselt makseid tehakse
  • millistes riikides ja kui sagedasti pangakaarti kasutatakse
  • kui suur on välkmaksete osakaal
  • milline on nimemaksete kasutus ja palju muud

Ülevaate juurde on lisatud andmefail jooniste ja tabelitega (ka inglise keeles).