Eesti Panga teaduspreemia pälvisid Mathias Juust, Pauline Kommer ja Danyl Denysenko

Postitatud:

26.10.2021

Keskpanga teaduspreemia pälvisid tänavu kolm teadustööd, milles uuriti Eesti eksportijate käitumist, töötajate oskuste mittevastavust tööandjate vajadustele Eesti tööturul ning majandusaktiivsuse ja korruptsiooni vahelist seost endistes liiduvabariikides. Teaduspreemiad antakse keskpanga muuseumis üle 4. novembril.

2021. aastal laekus konkursile 12 teadustööd, millest doktoritööde kategoorias esitati kolm tööd ja magistritööde kategoorias üheksa uurimust. Konkursile laekunud tööde hindamist juhtinud Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm tõdes, et sel aastal oli raske valikut teha, kuna konkursitööde tase oli kõrge. „See annab tunnistust Eesti noorte majandusteadlaste suurest teaduspotentsiaalist ja siinse majandushariduse heast tasemest,“ märkis Rõõm.

Eesti Panga teaduspreemia võitis doktoritööde kategoorias Mathias Juust (Tartu Ülikool) teadusartikli „Trade effects of a negative export shock on direct exports and wholesalers“ („Negatiivse ekspordišoki mõju hulgimüüjate ja otseeksportijate ekspordile“) eest. Uurimus käsitles seda, kuidas mõjutas 2014. aastal aset leidnud ulatuslik ekspordinõudluse vähenemine Venemaal Eesti eksportijate käitumist. Krimmi annekteerimisele Venemaa poolt 2014. aastal järgnesid lääneriikide sanktsioonid ja Venemaa vastusanktsioonid. Samal aastal odavnes ka nafta hind maailmaturul, mille tõttu rubla kurss langes ning see mõjutas üldist impordinõudlust Venemaal. Mathias Juust analüüsib, kuidas reageerisid suurele negatiivsele nõudlusešokile Eesti ettevõtted, kes Venemaale kaupu eksportisid, ning näitab, et kaubavoogude ümbersuunamisega tulid paremini toime hulgimüüjad (võrreldes jaemüüjatega) ja kõrgema tootlikkusega ettevõtted. Mathias Juustile preemia toonud uurimus ekspordivoogude ümbersuunamise kohta on väga aktuaalne ka praegu, arvestades Covid-19 pandeemiast tingitud tarneahelate lagunemist. Uurimustööga saab tutvuda Eesti Panga veebilehel.  

Magistritööde kategoorias võitsid Eesti Panga teaduspreemia Pauline Kommer ja Danyl Denysenko. Pauline Kommeri (TalTech) magistritöö „Mismatch decomposition in the Estonian labour market“ („Töötajate oskuste mittevastavus Eesti tööandjate vajadustele“) leidis tunnustust eelkõige väga hea teoooriatundmise ja empiirilise analüüsi kõrge taseme tõttu. Töös analüüsiti, kui suur probleem on oskuste sobimatus Eesti tööturu erinevates piirkondades ja tegevusaladel. Töö teema on praegusel kriisist taastumise perioodil Eestis aktuaalne, kuna majanduskasvu üks olulisemaid pidureid on ettevõtete raskused sobivate oskustega töötajate leidmisel.

Danyl Denysenko (Tartu Ülikool) magistritöös „Corruption and economic growth: new evidence from satellite data“ („Korruptsioon ja majanduskasv – uued tulemused satelliidiandmete kasutamisest“) uuriti korruptsiooni ja majandusaktiivsuse seoseid endistes NSVLi riikides. Denysenko mõõtis majandusaktiivsust innovaatilisel meetodil, kasutades suurandmeid – satelliitide abil kogutud öötulede intensiivsuse andmeid. Töös näidati, et korruptsioon pärsib majanduskasvu. Uurimistööd peeti märkimisväärseks eelkõige autori uuendusliku lähenemise tõttu tegeliku majandusaktiivsuse hindamisele riikides, kus ametlikud kasvunäitajad võivad olla moonutatud kas statistika ilustamise või varimajanduse osakaalu tõttu.

2021. aastal laekus konkursile 12 teadustööd, millest doktoritööde kategoorias esitati kolm tööd ja magistritööde kategoorias üheksa uurimust. Konkursile laekunud tööde hindamist juhtinud Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm tõdes, et sel aastal oli raske valikut teha, kuna konkursitööde tase oli kõrge. See annab tunnistust Eesti noorte majandusteadlaste suurest teaduspotentsiaalist ja siinse majandushariduse heast tasemest.

Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia annab Eesti Pank 2021. aastal välja 19. korda. Teadustööde konkursiga soovitakse avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest, ergutada teadustegevust majandusteaduse valdkonnas ning väärtustada õpinguid, mille eesmärk on omandada teaduskraad. Alates 2011. aastast on teaduspreemiat välja antud kahes kategoorias: doktoritööl põhineva või doktoriõpingute raames läbi viidud uurimistöö ning magistriväitekirjal põhineva või magistriõpingute raames läbi viidud uurimistöö eest.

Urmas Sepp (1956–2002) oli alates 1993. aastast Eesti Panga makromajanduse, hiljem majandusuuringute osakonna juhataja.

Lisateave:
Ingrid Schmuul
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel 668 0965, 5697 9146
Meediapäringud [email protected]