Euroopa Keskpanga pressiteade eurovõltsingute kohta koos Eesti ülevaatega

Postitatud:

22.01.2021

Eestis avastati 2020. aastal kokku 393 võltsitud europangatähte, mida on 108 võltsingut enam kui aasta varem. Aastate võrdluses on võltsingute arv siiski üks väiksemaid. Varasematel aastatel on Eestis avastatud keskmiselt 400–600 võltsingut aastas. Nii 2020. aasta kui ka eelnevate aastate tulemuste alusel leitakse Eestis teiste euroala riikidega võrreldes võltsinguid kõige vähem. Üks põhjus on see, et Eestis kasutatakse võltsingute leviku piiramiseks ulatuslikult sularaha ehtsuse kontrollimise seadmeid.

Kõige rohkem avastati möödunud aastal Eestis 50euroste pangatähtede võltsinguid, kokku 127 võltsitud kupüüri, mis moodustas 32% võltsingute koguarvust. 10euroste pangatähtede võltsinguid registreeriti mullu 119 ja 20euroste pangatähtede võltsinguid 109. Eestis avastatud võltsingud polnud oma olemuselt keerukad, vaid raha oli püütud imiteerida väga lihtsate võtetega, kas ehtsaid pangatähti kopeerides või oli neile suisa peale kirjutatud, et tegemist suveniiriga. Seetõttu tuletame inimestele meelde, et rahatähe ehtsust on võimalik lihtsalt tuvastada ja tihti piisab vaid tähelepanelikust silmitsemisest.

Lisaks vaatamisele on rahatähe ehtsuse tuvastamiseks olemas elemendid, mida saab kontrollida rahatähte katsudes ja kallutades ning seda kahtluse korral mõne ehtsa pangatähega võrreldes. Pangatähtede turvaelemente ja nende kontrollimise viise on kirjeldatud Euroopa Keskpanga veebilehel. Võltsingukahtlusega pangatähe või mündiga tuleb pöörduda politseisse, kes saadab kahtlase raha ekspertiisi.

Eestis avastatud võltsitud pangatähed

Aasta (jaanuar–detsember)

Kogus, tk

2014

481

2015

401

2016

518

2017

604

2018

1407

2019

285

2020

393

2020. aastal Eestis avastatud võltsitud pangatähed

Nimiväärtus, EUR

Kogus, tk

5

7

10

119

20

109

50

127

100

16

200

4

500

11

KOKKU

393

Täpsem Eesti statistika on kättesaadav Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kodulehel.


Europangatähtede võltsingute arv oli 2020. aastal rekordiliselt väike

  • 2020. aastal kõrvaldati ringlusest 460 000 võltsitud europangatähte, mis on ringluses olevate pangatähtedega võrreldes rekordiliselt väike arv.
  • Ligikaudu kaks kolmandikku võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.
  • Kõigi europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.

2020. aastal kõrvaldati ringlusest ligikaudu 460 000 võltsitud europangatähte (sh 220 000 võltsingut teisel poolaastal), mis on 17,7% vähem kui 2019. aastal. Endiselt kõige enam võltsiti 20- ja 50-euroseid pangatähti. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid umbes kaks kolmandikku kõigist võltsitud pangatähtedest. 94,5% võltsingutest avastati euroala riikides, 2,8% euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 2,7% muudes maailma piirkondades.

Võrreldes ringluses olevate europangatähtede arvuga (rohkem kui 25 miljardit) on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike. Seega on äärmiselt ebatõenäoline saada enda valdusse võltsitud pangatäht. 2020. aastal tuvastati iga ringluses oleva ühe miljoni ehtsa europangatähe kohta 17 võltsingut, mis on rekordiliselt väike arv (vt joonis).

Jätkuvalt eemaldatakse ringlusest halva kvaliteediga võltsinguid. Selliseid võltsinguid on lihtne tuvastada, kuna neil puuduvad turvaelemendid või on need väga kehva kvaliteediga imitatsioonid. Juba alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 19 riigi keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse sellekohases EKP veebilehe rubriigis ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel. Samuti aitab eurosüsteem sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Võltsingute kasutamist maksevahendina käsitatakse kuriteona, millele võib järgneda süüdistuse esitamine. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma jae- või kommertspangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

1 miljoni ehtsa europangatähe kohta tuvastatud võltsingute arv aastas

Poolaastaandmed:

Ajavahemik

 

2017/II

2018/I

2018/II

2019/I

2019/II

2020/I

2020/II

Võltsingute arv

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

240 000

220 000

 

Jaotus nimiväärtuse järgi 2020. aastal:

Nimiväärtus

 

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Protsent koguarvust

2,3%

16,0%

36,3%

30,9%

10,3%

3,0%

1,2%

Meediakanalite küsimustele vastab Esther Tejedor (tel: +49 69 1344 95596).