IMF soovitab valitsusele jätta teine pensionisammas kohustuslikuks

Postitatud:

04.11.2019

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) soovitab valitsusele jätta teine pensionisammas kohustuslikuks, sest teine sammas täiendab esimest pensionisammast. Seda seisukohta jagab ka Eesti Pank.

Teiste riikide kogemusele tuginedes soovitab IMF pensionisüsteemi muudatustega edasi liikuda ettevaatlikumalt. IMFi hinnangul on oluline hinnata plaanitud pensionimuudatuste pikaajalist mõju ja kaasata muudatuste põhjalikku arutellu kõiki osapooli.

„Eesti Panga ja IMFi hinnangud on sarnased. Esimene ja teine sammas täiendavad üksteist ja on eriti olulised vananeva rahvastikuga riigis. Praegu on mängus 700 000 inimese säästud. Kui lahkujaid on palju, siis teise sambasse jääjate pensionivara tõenäoliselt väheneb,“ ütles Eesti Panga president Madis Müller.

Nii nagu Eesti Pank nentis ka IMF, et pensionisüsteem on tarvis üle vaadata ja selles suhtes valitseb üksmeel. Peale selle hoiatas IMF, et kui teisest sambast lahkub palju inimesi ja kogunenud säästud kulutatakse ära, siis teeb see majanduskasvu väga heitlikuks.

IMFi delegatsioon viibis Eestis 22. oktoobrist 4. novembrini, et arutada riigi- ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ning tehtud ja kavandatavaid majanduspoliitilisi samme. Visiit toimus IMFi iga-aastase Eesti põhimissiooni (nn IV artikli konsultatsioon) raames.

IMFi visiiti kokkuvõtvat avaldust saab lugeda Eesti Panga veebilehelt.


Lisateave:
Viljar Rääsk
Eesti Pank
668 0745, 527 5055
[email protected]
Meediapäringud: [email protected]