04.11.2019

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) soovitab valitsusele jätta teine pensionisammas kohustuslikuks, sest teine sammas täiendab esimest pensionisammast. Seda seisukohta jagab ka Eesti Pank.

Teiste riikide kogemusele tuginedes soovitab IMF pensionisüsteemi muudatustega edasi liikuda... veel

22.10.2019

Tänasest kuni 4. novembrini on Eestis visiidil Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon, kes arutab riigi- ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ning tehtud ja kavandatavaid majanduspoliitilisi samme. Kahenädalane visiit toimub IMFi iga-aastase Eesti konsultatsiooni raames.... veel

02.10.2019

Eesti Pangas toimus 30. septembril keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi koostöös pensioniteemaline seminar. Seminaril esinesid pensionieksperdid, kes jagasid Poola, Ungari ja Rootsi kogemusi ning võrdlesid pensionisüsteemide arengut eri riikides. Samuti said sõna Eesti ametkondade esindajad... veel

14.08.2019

IMFi liikmesriikide majanduse, sh ka Eesti majanduse seire toimub üldjuhul kord aastas toimuvate majanduspoliitiliste konsultatsioonide raames. Levinud nimetus 'artikkel IV konsultatsioonid' tuleneb IMFi põhikirja neljandast artiklist, kus on sätestatud Valuutafondi ja liikmesriikide kohustused... veel

10.04.2019

Eesti Panga ja Rahandusministeeriumi esindajad osalevad Rahvusvahelise Valuutafondi kevadkoosolekutel ja kohtumistel, mis toimuvad 9.–13. aprillil Washingtonis. Kohtumiste peateema on maailma aeglustunud majanduskasv, riskide maandamine ja riikide vastupanuvõime suurendamine.

Eestit... veel

20.02.2019

Eesti on Rahvusvahelise Valuutafondi liikmesriik alates 1992. aastast. Alates Eesti liitumisest on Eesti suhete eest IMFiga vastutanud Eesti Pank, kes on teinud selleks koostööd valitsusasutustega. Eesti Pank tugineb oma tegevuses Eesti Panga seadusele ning rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks... veel

08.02.2019

Lisaks Põhja- ja Baltimaade valijaskonna tegevusele Valuutafondi igapäevases juhtimises esineb valijaskonna direktor aastakoosolekute ja Rahvusvahelise Raha- ja Finantskomitee (IMFC) koosolekute käigus ka kõnega, milles väljendatakse valijaskonna põhiseisukohti... veel

10.10.2018

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee ning Maailmapanga arengukomitee aastakoosolekutel, mis toimuvad 9.–14. oktoobril Balil, Indoneesias. Kohtumiste peateema on ebaühtlasemaks muutunud maailma majanduskasv, lähiaja... veel

24.05.2018

21. mail 2018 lõpetas Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) direktorite nõukogu IMFi põhikirja IV artikli kohased konsultatsioonid[1] Eesti Vabariigiga, tutvus aruande koostajate hinnanguga ja kiitis selle hinnangu heaks ilma koosolekut kokku kutsumata.[2]

Pärast mitmeaastast kiratsemist... veel

14.05.2018

Aprillis toimus Washingtonis traditsiooniline Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) kevadkoosolek, kuhu saabusid majanduse võtmeküsimusi arutama delegatsioonid IMFi 189 liikmesriigist üle maailma. IMFi peamine sõnum riikidele oli, et katust parandada tuleb siis, kui päike paistab, ehk et praegust... veel

Telli voog Märksõna: IMF
Telli voog Märksõna: IMF