08.02.2021

Lisaks Põhja- ja Baltimaade valijaskonna tegevusele Valuutafondi igapäevases juhtimises esineb valijaskonna direktor aastakoosolekute ja Rahvusvahelise Raha- ja Finantskomitee (IMFC) koosolekute käigus ka kõnega, milles väljendatakse valijaskonna põhiseisukohti... veel

21.01.2021

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) Põhja- ja Baltimaade valimisringkonna kaheksa riiki on teinud algatuse kaasata IMF rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude ja haavatavuste piirkondliku analüüsi läbiviimisesse.

Põhja- ja Baltimaad on vabatahtlikult palunud IMFil analüüsida kõige... veel

27.11.2020

Eesti Pank ja Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) allkirjastasid laenulepingu, mille kohaselt on Eesti Pank vajaduse korral nõus IMFile laenu andma kuni 380 miljonit eurot. Tegelik laenusumma selgub järgmise aasta alguses ja jääb tõenäoliselt enam kui kaks korda väiksemaks.

IMFi võimalus... veel

05.03.2020

Eesti Pank andis sel nädalal põhimõttelise nõusoleku anda Rahvusvahelisele Valuutafondile (IMF) vajaduse korral laenu kuni 380 miljonit eurot. IMF saab sellist krediidiliini kasutada äärmisel juhul, kui IMFi muud rahastamise allikad  on ammendunud.

IMFi võimalus sellist krediidiliini... veel

04.02.2020

Jaanuaris andis Eesti majanduse kohta hinnangu Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) direktorite nõukogu. Kuigi IMFi delegatsioon võib külastada Eestit aastas ka mitu korda, toimub arutelu, mille käigus annavad majandusele hinnangu lisaks valuutafondi enda ekspertidele ka teiste riikide esindajad,... veel

27.01.2020

IMFi liikmesriikide majanduse, sh ka Eesti majanduse seire toimub üldjuhul kord aastas toimuvate majanduspoliitiliste konsultatsioonide raames. Levinud nimetus 'artikkel IV konsultatsioonid' tuleneb IMFi põhikirja neljandast artiklist, kus on sätestatud Valuutafondi ja liikmesriikide kohustused... veel

22.01.2020

17. jaanuaril 2020 lõpetas Rahvusvahelise valuutafondi (IMF) direktorite nõukogu IMFi põhikirja IV artikli kohased konsultatsioonid.[1]

Eesti majanduse käekäik on endiselt hea ning seda toetavad nii tugevad institutsioonid kui ka tõhusad struktuurireformid. SKP reaalkasv püsib kodumaise... veel

04.11.2019

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) soovitab valitsusele jätta teine pensionisammas kohustuslikuks, sest teine sammas täiendab esimest pensionisammast. Seda seisukohta jagab ka Eesti Pank.

Teiste riikide kogemusele tuginedes soovitab IMF pensionisüsteemi muudatustega edasi liikuda... veel

22.10.2019

Tänasest kuni 4. novembrini on Eestis visiidil Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon, kes arutab riigi- ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ning tehtud ja kavandatavaid majanduspoliitilisi samme. Kahenädalane visiit toimub IMFi iga-aastase Eesti konsultatsiooni raames.... veel

02.10.2019

Eesti Pangas toimus 30. septembril keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi koostöös pensioniteemaline seminar. Seminaril esinesid pensionieksperdid, kes jagasid Poola, Ungari ja Rootsi kogemusi ning võrdlesid pensionisüsteemide arengut eri riikides. Samuti said sõna Eesti ametkondade esindajad... veel

Telli voog Märksõna: IMF
Telli voog Märksõna: IMF