Kordusteade: Eesti Pank ootab Jaan Tõnissoni meenemündi kujunduskonkursile kavandeid

Postitatud:

26.02.2018

Eesti riigitegelase Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbemündi kujunduskonkursile saab esitada kavandeid 1. märtsini. Eesti Pank ootab konkursist osa võtma nii üksikisikuid kui ka autorite kollektiive.

Eesti Panga juures tegutseva nõuandva kogu ettepanekul emiteerib Eesti Pank 2018. aasta detsembris Eesti riigitegelase, poliitiku ja õigusteadlase Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbemündi.

Vermitav münt on mitmetasapinnaline portreemünt. Meenemündi reversi kujunduses on kohustuslik kasutada Jaan Tõnissoni portreed või selle fragmenti. Reversi muud kohustuslikud elemendid on mündi nimiväärtus koos eurotähisega (15 €). Aversi kohustuslikud elemendid on Eesti Vabariigi suur riigivapp, tekst „Eesti Vabariik“ ja aastaarv 2018.

Kujunduskonkursil osalejad peavad arvestama sellega, et võidukavandi autor peab esitama käsitsi modelleeritud kipsmudeli Jaan Tõnissoni portree või portreefragmendiga mündi reversi kohta. Mündi aversi võib esitada 3D-mudelina.

Nõuetekohaselt vormistatud kavandite esitamise lõpptähtaeg on 1. märts kell 12.00. Märgusõnaga tähistatud kavandid tuleb esitada kinnises ümbrikus Eesti Pangale aadressil Mündižürii, Eesti Pank, Estonia pst 13, 15095 Tallinn.

Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi kujunduskonkursi reglement

Meenemündi kujunduskonkursi tulemused teeb Eesti Pank teatavaks hiljemalt 30. aprillil 2018. Võidutöö eest makstakse pärast mündi emiteerimist autoritasu 2000 eurot.

15eurose nimiväärtusega hõbemünt jõuab ringlusse 2018. aasta detsembris.

Eesti Panga meene- ja mälestusmüntide kava aastateks 2018 ja 2019

Eesti Pank kogub ettepanekuid meene- ja mälestusmüntide väljaandmiseks panga posti- ja e-posti aadressi ning Eesti Panga veebilehe liidese kaudu. Laekunud ettepanekud esitab Eesti Pank analüüsimiseks ja eksperdihinnangu saamiseks nõuandvale kogule. Nõuandva kogu ettepanekute põhjal otsustab Eesti Panga juhatus meene- ja mälestusmüntide tootmise.

Nõuandva kogu tööd juhib Mart Laar, selle liikmed on Aino Lepik von Wirén, Piret Õunapuu, Ivar Leimus, Raul Rebane, Toomas Kiho ja Lauri Vahtre.

Ülevaade Eesti Panga emiteeritud meenemüntidest


Lisateave:
Piret Luhakooder
Sularaha- ja taristuosakond
Tel: 668 0791
E-post: [email protected] 

Eva Vahur
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Tel: 668 0965
Meediapäringud: [email protected]