Eesti Panga teadusseminarid

Eesti Pank ootab majandushuvilisi osalema teadusseminaridel, kus tutvustatakse majandusteemalisi uurimusi. Seminaride eesmärk on toetada ideedevahetust keskpanga, akadeemiliste ringkondade ja majanduspoliitikat kujundavate institutsioonide vahel.

Teadusseminaride sari sai alguse 2000. aastal. Praeguseks on seminaridel esinenud ettekannetega rohkem kui 170 majandusteadlast ja -eksperti nii Eesti Pangast kui ka muudest asutustest.

Ruumipiirangu ja turvareeglite tõttu palume seminarist osavõtuks registreeruda seminarikutses märgitud tähtajaks elektrooniliselt Eesti Panga ürituste kalendris avaneval registreerimislingil. Registreerumisega seonduvate küsimuste korral palume võtta ühendust e-posti teel aadressil [email protected].

Teadusseminarid 2024. aastal


23. mai:
András Borsos (Magyar Nemzeti Bank):
"Firm-level production networks: what do we (really) know?"

16. mai:
Julia Le Blanc (Joint Research Centre of the European Commission):
"Housing Wealth Across Countries: The Role of Expectations, Institutions and Preferences"

28. märts 
Merike Kukk (Eesti Pank):
"Inflatsioonist täpsemalt: kuidas isiklik kokkupuude inflatsiooniga kujundab inimeste finantsvalikuid"

07. märts 
Fabio Canova (BI Norwegian Business School):
"A way forward: practical DSGE models"

22. veebruar
Nicolas Gavoille (SSE Riga):
"Off the books, on the hooks? Employment, wages, and labor tax audits"

31. jaanuar 
Emmanuel Dhyne (National Bank of Belgium):
"Using B2B transactions data for research and analysis: the experience of the National Bank of Belgium"