Professor Ragnar Nurksele pühendatud loengusari

Professor Ragnar Nurksele pühendatud Eesti Panga avalik loeng 4. novembril 2022. aastal

4. novembril külastas Eestit Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde, kes andis Eesti Pangas professor Ragnar Nurksele pühendatud avaliku loengu teemal Rahapoliitika kiire inflatsiooni keskkonnas: pühendumine ja selge sõnum. Samal üritusel andis Eesti Panga president Madis Müller üle Eesti Panga teaduspreemiad.

Loeng on järele vaadatav YouTube kaudu.

Professor Ragnar Nurksele pühendatud Eesti Panga loengusarja tutvustus

Professor Ragnar Nurkse oli Eesti päritolu majandusteadlane, kes saavutas üleilmse tuntuse 1940. ja 1950. aastail. Tema uurimused on pakkunud väärtuslikku teavet, õppetunde ning reegleid rahapoliitikaga seotud teemade, rahvusvahelise kaubanduse, rahvusvahelise poliitika koordineerimise ning arenguökonoomika kohta.

Eesti Pank alustas professor Ragnar Nurksele pühendatud loengusarjaga 2007. aastal.

Professor Ragnar Nurksele pühendatud Eesti Panga loengusarjas on toimunud järgmised loengud:

  • Siim Kallas "Eesti kroon 15". Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase loeng Eesti Panga konverentsil "Euroopa majanduse võimalused üleilmses konkurentsis" Tallinnas, 23. mail 2007
  • Erkki Liikanen "The tenth anniversary of the euro: a time to reflect". Soome Panga presidendi Erkki Liikaneni avalik loeng Eesti Pangas, 10. septembril 2008
  • Stefan Ingves "Exit Strategies - The Importance of Coordinated Solutions after the Crisis". Rootsi Panga presidendi Stefan Ingvesi avalik loeng Eesti Pangas, 14. jaanuaril 2010
  • Prof. Dr. Axel A. Weber "The Euro: Opportunities and Challenges". Euroopa Keskpanga nõukogu liikme, Saksa Liidupanga presidendi prof. dr. Axel A. Weberi avalik loeng Eesti Pangas, 7. veebruaril 2011
  • Leszek Balcerowicz "The euro in a comparative perspective". Varssavi Majanduskooli majandusprofessori ja rahvusvaheliste võrdlevate uuringute osakonna juhataja prof. Leszek Balcerowiczi avalik loeng Eesti Pangas, 4. novembril 2014.
  • Prof Barry Eichengreen "Ragnar Nurkse and the International Financial Architecture". California ülikooli majandusprofessori ja rahvusvaheliselt tunnustatud majandusteadlase prof. Barry Eichengreeni avalik loeng Eesti Pangas, 12. jaanuaril 2017.
  • Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde "Monetary policy in a high inflation environment: commitment and clarity"

Professor Ragnar Nurkse tutvustuseks

Ragnar Nurkse sündis 5. oktoobril 1907. aastal Raplamaal. Ta asus õppima Tartu Ülikooli, kuid kuna ta lahkus kodumaalt juba 1928. aastal, jäi kogu tema teadustegevus väljapoole Eestit. 1932. aastal lõpetas Ragnar Nurkse Edinburghi Ülikooli ning täiendas end järgmisel kahel aastal Viini Ülikoolis. Aastail 1934–1945 töötas professor Nurkse Rahvaste Liidus finantsanalüütikuna. Pärast Teist maailmasõda otsustas ta aga akadeemilise karjääri kasuks ning asus tööle New Yorgi Columbia Ülikooli ja Princetoni Ülikooli juures. Nurkse suri ootamatult 1959. aastal, vaid 52 aasta vanuselt.

Ragnar Nurksel olid põhjalikud teadmised rahvusvahelise majanduse teooria ja praktika vallast, selge ja autentne arusaam majanduse probleemidest, originaalsed ideed, julge ja konstruktiivne prognoosivõime ning oskus oma ideid loogiliselt väljendada. Tema kirjutised rahvusvahelistest kapitalivoogude, rahanduse, rahvusvahelise majanduse ning majandusarengu probleemidest on praegu sama aktuaalsed kui ajal, mil need valmisid.